Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

83

ČÍslo Jednání Soubor
70/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 dokument
69/RMČ/2010 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 738 ulice Bobkova, Praha 9 dokument
77/RMČ/2010 k návrhu na změny systemizace pracovních míst v rámci organizačního řádu příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dokument
66/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku dokument
76/RMČ/2010 ke zprávě o zabezpečení činnosti příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dokument
80/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 784/3 v k. ú. Hloubětín za účelem využití pozemku jako zahrádky dokument
81/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 4.490 Kč Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 dokument
74/RMČ/2010 k návrhu na zajištění realizace projektu Zdravá městská část - místní agenda 21 (PZM-MA 21) dokument
67/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s umístěním sídla a změnu splatnosti nájemného v nebytových prostorách objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 dokument
68/RMČ/2010 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 766 ulice Rochovská, Praha 9 a o uzavření splátkového kalendáře na splácení poplatků z prodlení dokument
78/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce akce Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 9 - k. ú. Hloubětín dokument
71/RMČ/2010 k návrhu na ustanovení komise Rady městské části Praha 14 pro rozvoj informačních technologií dokument
79/RMČ/2010 k návrhu na znovuposouzení stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu v ulici Manželů Dostálových dokument
73/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smluv o odvodech části výtěžku pro veřejně prospěšné účely dle § 16 zákona č. 202/1990 Sb. dokument
72/RMČ/2010 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 pro funkční období od roku 2010 do roku 2014 dokument
75/RMČ/2010 k návrhu na pověření zástupců starosty městské části Praha 14 k podepisování smluv o převodu nemovitého majetku a podání Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu dokument
65/RMČ/2010 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín dokument