Samospráva ÚMČ Praha 14

84

Číslo Jednání Soubor
87/RMČ/2010 k návrhu na ukončení správy objektu č. p. 55 v ulici Hloubětínská a na uzavření dodatku č. 10 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 11 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
106/RMČ/2010 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2010/2011 v mateřských školách městské části Praha 14 Otevřít dokument
100/RMČ/2010 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti PMS, s. r. o., Poděbrady ke zlepšení ekologických podmínek v území Otevřít dokument
95/RMČ/2010 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2009 Otevřít dokument
85/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1006, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
83/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
86/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
104/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na dodávku ve zjednodušeném podlimitním řízení Výměna oken, dveří, fasádních stěn MŠ Vybíralova 967/6, MŠ Vybíralova 968/4 a MŠ Šestajovická 253/17 Otevřít dokument
99/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k umístění stavby Novostavba 5 bytových domů v k. ú. Kyje při ul. Lednická - investora PMS, s. r. o., Poděbrady Otevřít dokument
97/RMČ/2010 k návrhu na přihlášení cizince po dobu jeho pobytu v ČR do bytu v bytovém fondu městské části Praha 14 Otevřít dokument
84/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova Praha 9 Otevřít dokument
103/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby Oplocení pozemku parc. č. 1072/195 v katastrálním území Hloubětín mezi ul. Zelenečskou a Sadskou Otevřít dokument
93/RMČ/2010 k návrhu na vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu Otevřít dokument
94/RMČ/2010 k návrhu na uložení finančních prostředků ze zdaňované činnosti Otevřít dokument
89/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akce Oprava zábradlí balkonů a dlažby ul. Kardašovská 773-776, Praha 9 , Výměny vodoměrů TÚV a SV vč. zpětných klapek Černý Most II, Praha 9 a Oprava porevizních závad Kardašovská 670, 755-756, Praha 9 Otevřít dokument
90/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akce Oprava balkonů a dlažby ul. Maňákova 743, 744, 745, Praha 9 a Oprava okapového chodníku ul. Rochovská 764-767, 768-772, Praha 9 Otevřít dokument
82/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
105/RMČ/2010 k návrhu na zahájení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 1. etapa Otevřít dokument
98/RMČ/2010 k návrhu na ukončení ostrahy týkající se objektu č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
91/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
96/RMČ/2010 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2009 Otevřít dokument
88/RMČ/2010 k návrhu na postup k postoupení pohledávek městské části Praha 14 při pronajímání bytů dle čl. V Zásad pronajímání bytů městské části Praha 14 a při pronajímání nebytových prostor Otevřít dokument
102/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu , popř. pronájmu části pozemku parc. č. 2680/1 o výměře 188 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
107/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení ubytovacího zařízení nábytkem a elektrospotřebiči v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská Otevřít dokument
101/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu, popř. úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/77 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
92/RMČ/2010 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument