Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

85

ČÍslo Jednání Soubor
282/RMČ/2014 ke jmenování Mgr. Kláry Machové do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 dokument
283/RMČ/2014 ke jmenování Mgr. Jaroslava Šupky do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 dokument
284/RMČ/2014 ke jmenování Mgr. Aleny Gabaľové do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 dokument
285/RMČ/2014 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
286/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
287/RMČ/2014 k informaci o výši odkoupených pohledávek odstěhovaných podnájemců v č. p. 25 a č. p. 1610 v ulici Broumarská, Praha 9 - Kyje k 31. 1. 2014 dokument
288/RMČ/2014 k návrhu na úpravu výše nájemného k bytu v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9 dokument
289/RMČ/2014 k uzavření dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 13155373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektů Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská dokument
290/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu Vizírská ulice - úprava veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec dokument
291/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami dokument
292/RMČ/2014 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2013 dokument
293/RMČ/2014 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 dokument
294/RMČ/2014 k návrhu na jmenování 2 členů grantové komise pro sociální oblast za městskou část Praha - Dolní Počernice dokument
295/RMČ/2014 k návrhu na podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z programu zaměřený na předcházení bezdomovectví dokument
296/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o partnerství v projektu Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS) mezi městskou částí Praha 14 a International Organization for Migration (IOM) dokument