Samospráva ÚMČ Praha 14

86

Číslo Jednání Soubor
160/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 103 540 za účelem provedení úprav TZ GSM spol. T - Mobile Czech Republic a. s. na objektu střechy ZŠ Šimanovská č. p. 16 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
135/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
129/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
153/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Hostavic a Dolních Počernic Otevřít dokument
156/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2726/5 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
149/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
139/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 40.172 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
144/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o užívání nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
134/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
157/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
136/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
141/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 767, Rochovská ul. Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
132/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
140/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.296 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 756 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
128/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
138/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.206 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
126/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
161/RMČ/2010 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2009/2010 z hlavní činnosti Otevřít dokument
163/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 7.500 Kč Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
127/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
151/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí a údržbě software ke mzdovému programu FLUXPAM 5 mezi městskou částí Praha 14 a firmou FLUX s. r. o. Otevřít dokument
133/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
137/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.217 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
148/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Nejefektivnější dosažení úspory při odběru elektrické energie Otevřít dokument
152/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k projektové dokumentaci na změnu využití území Protihlukový zemní val, Za Černým Mostem x Cíglerova, Praha 9, Hloubětín Otevřít dokument
146/RMČ/2010 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
162/RMČ/2010 k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
145/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akce Rekonstrukce výtahů Bří Venclíků 1070-1071 a Rekonstrukce výtahů Kardašovská 753-754 Otevřít dokument
142/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), c) obč. zák. Otevřít dokument
143/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách - garážovém stání č. 1 v objektu č. p. 850 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
131/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
154/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 2647/2, k. ú. Kyje společnosti Pražská plynárenská, a. s. Otevřít dokument
155/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru s následným uzavřením nájemní smlouvy se společností GAMATEL, s. r. o. Otevřít dokument
150/RMČ/2010 k vyhlášení grantových programů Otevřít dokument
159/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Černý Most za účelem umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
147/RMČ/2010 k návrhu na přidělení partnerského finančního daru na podporu uspořádání 8. stepařské přehlídky o pohár Pražské 14 Otevřít dokument
130/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
158/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/458, k. ú. Černý Most, pro zřízení předzahrádky pizzerie po období od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010 Otevřít dokument