Samospráva ÚMČ Praha 14

86

Číslo Jednání Soubor
428/RMČ/2006 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 228/2 a parc.č. 228/6, k.ú. Hostavice Otevřít dokument
430/RMČ/2006 vyjádření MČ Praha 14 k projednávání změn Z 07 Územního plánu hl.m.Prahy Otevřít dokument
429/RMČ/2006 na podání nabídek na realizaci 2 multifunkčních hřišť na MČ Praha 14, podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
427/RMČ/2006 ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu č.p. 905, k.ú. Hloubětín, ulice Slévačská Otevřít dokument
426/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc.č. 894 a pronájem části pozemku parc.č. 893, vše k.ú. Kyje Ing.Radislavu Malému a Ing.Andrzeji Groszekovi Otevřít dokument
425/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách objektu čp. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
424/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č.p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
423/RMČ/2006 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č.p. 1045 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
422/RMČ/2006 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č.p. 640 ulice Konzumní, Praha 9 Otevřít dokument
421/RMČ/2006 k návrhu na úpravu výše smluvního nájemného a obnovu nájmu bytu v čp. 747, ul.Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
420/RMČ/2006 na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+1 v čp. 753, ul.Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
419/RMČ/2006 na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+kk v čp. 762, ul.Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
418/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v čp. 756, ul.Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
417/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v čp. 670, ul.Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
416/RMČ/2006 k návrhu na zadání veřejné zakázky Centum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Otevřít dokument
415/RMČ/2006 na uzavření smlouvy o spolufinancování projektu JPD - 2 Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 Otevřít dokument
414/RMČ/2006 na poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu klubu Spectrum Praha Otevřít dokument
413/RMČ/2006 III.rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
412/RMČ/2006 k návrhu na schválení II.úpravy plánu oprav na rok 2006 Otevřít dokument
411/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument