Samospráva ÚMČ Praha 14

87

Číslo Jednání Soubor
184/RMČ/2010 k návrhu na platové zařazení ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
190/RMČ/2010 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
168/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
176/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace přidělením bytu o velikosti 1 + 0 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu Otevřít dokument
174/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.908 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 493 ulice Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
188/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Česká streetballová federace ve výši 30.000 Kč Otevřít dokument
186/RMČ/2010 k návrhu na navýšení odměny za práci členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Otevřít dokument
170/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
181/RMČ/2010 k návrhu změn a doplnění Informační koncepce městské části Praha 14 Otevřít dokument
191/RMČ/2010 ke jmenování dvou členů grantové komise pro sociální oblast za městskou část Praha - Dolní Počernice Otevřít dokument
185/RMČ/2010 k dodatku k žádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce 2010 Otevřít dokument
175/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace přidělením bytu o velikosti 2 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu Otevřít dokument
183/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o údržbě a podpoře systému e-SPIS mezi městskou částí Praha 14 a firmou ICZ, a. s. Otevřít dokument
177/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
192/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 1. etapa zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21, odst., 1 písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
171/RMČ/2010 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
179/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
178/RMČ/2010 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného z 25.000 Kč/měsíc na 8.972 Kč/měsíc pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
173/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 23.995 Kč, popř. prominutí 50% z částky 23.995 Kč, za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
187/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí peněžitého příspěvku formou daru ve výši 40.000 Kč na zajištění defilé v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2010 Otevřít dokument
195/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Hloubětín, parc. č. 2579/8, 2579/10 a 2579/12 o celkové výměře 31 m2 manželům Kechnerovým Otevřít dokument
182/RMČ/2010 k návrhu na jmenování členů komise Rady městské části Praha 14 pro rozvoj informačních technologií Otevřít dokument
172/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 4.458 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 993 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
169/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
193/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky Výměna oken, dveří, fasádních stěn MŠ Vybíralova 967/6, Praha 9 - Černý Most, MŠ Vybíralova 968/4, Praha 9 - Černý Most a MŠ Šestajovická 253/17, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
189/RMČ/2010 ke stanovisku MČ Praha 14 k návrhu Memoranda mezi HMP a městskými částmi pro zajištění spolupráce při rozvoji sociálních služeb v Praze Otevřít dokument
194/RMČ/2010 k prodeji pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská Otevřít dokument
180/RMČ/2010 k návrhu na odpis pohledávky ve výši 1.920 Kč společnosti APION, s. r. o., případně vymáhání soudní cestou, váznoucí na nebytovém prostoru v objektu č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
184/RMČ/2010 k návrhu na platové zařazení ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
190/RMČ/2010 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
168/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
176/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace přidělením bytu o velikosti 1 + 0 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu Otevřít dokument
174/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.908 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 493 ulice Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
188/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Česká streetballová federace ve výši 30.000 Kč Otevřít dokument
186/RMČ/2010 k návrhu na navýšení odměny za práci členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Otevřít dokument
170/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
181/RMČ/2010 k návrhu změn a doplnění Informační koncepce městské části Praha 14 Otevřít dokument
191/RMČ/2010 ke jmenování dvou členů grantové komise pro sociální oblast za městskou část Praha - Dolní Počernice Otevřít dokument
185/RMČ/2010 k dodatku k žádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce 2010 Otevřít dokument
175/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace přidělením bytu o velikosti 2 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu Otevřít dokument
183/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o údržbě a podpoře systému e-SPIS mezi městskou částí Praha 14 a firmou ICZ, a. s. Otevřít dokument
177/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
192/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 1. etapa zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21, odst., 1 písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
171/RMČ/2010 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
179/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
178/RMČ/2010 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného z 25.000 Kč/měsíc na 8.972 Kč/měsíc pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
173/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 23.995 Kč, popř. prominutí 50% z částky 23.995 Kč, za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
187/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí peněžitého příspěvku formou daru ve výši 40.000 Kč na zajištění defilé v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2010 Otevřít dokument
195/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Hloubětín, parc. č. 2579/8, 2579/10 a 2579/12 o celkové výměře 31 m2 manželům Kechnerovým Otevřít dokument
182/RMČ/2010 k návrhu na jmenování členů komise Rady městské části Praha 14 pro rozvoj informačních technologií Otevřít dokument
172/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 4.458 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 993 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
169/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
193/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky Výměna oken, dveří, fasádních stěn MŠ Vybíralova 967/6, Praha 9 - Černý Most, MŠ Vybíralova 968/4, Praha 9 - Černý Most a MŠ Šestajovická 253/17, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
189/RMČ/2010 ke stanovisku MČ Praha 14 k návrhu Memoranda mezi HMP a městskými částmi pro zajištění spolupráce při rozvoji sociálních služeb v Praze Otevřít dokument
194/RMČ/2010 k prodeji pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská Otevřít dokument
180/RMČ/2010 k návrhu na odpis pohledávky ve výši 1.920 Kč společnosti APION, s. r. o., případně vymáhání soudní cestou, váznoucí na nebytovém prostoru v objektu č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
167/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
167/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
165/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodání skateboardových překážek dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
164/RMČ/2010 k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 9 - k. ú. Hloubětín zadanou v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zák č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
166/RMČ/2010 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
165/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodání skateboardových překážek dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
164/RMČ/2010 k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 9 - k. ú. Hloubětín zadanou v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zák č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
166/RMČ/2010 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument