Samospráva ÚMČ Praha 14

87

Číslo Jednání Soubor
470/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
471/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
472/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
473/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
474/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
475/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
476/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání - garážové stání č. 7 v objektu č. p. 850 ulice Generála Janouška, 198 00 Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
477/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 19,95 m2 v objektu č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
478/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 22,50 m2 v objektu polikliniky Parník, ul. Generála Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
479/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 18,20 m2 v objektu polikliniky Parník, ul. Generála Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
k návrhu na souhlas s výpovědí z nájmu nebytových prostor, výzva k vyklizení nebytového prostoru a jeho předání a na schválení záměru k pronájmu a pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská k návrhu na souhlas s výpovědí z nájmu nebytových prostor, výzva k vyklizení nebytového prostoru a jeho předání a na schválení záměru k pronájmu a pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská
481/RMČ/2018 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
482/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
483/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
484/RMČ/2018 k uzavření darovací smlouvy s obchodní společností KOVO-GROUP ODPADY, s.r.o., Na Vinobraní 3220/60, Praha 10 Otevřít dokument
485/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o převodu správy majetku mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
486/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Ministerstvem vnitra ČR a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
487/RMČ/2018 ke zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
488/RMČ/2018 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
489/RMČ/2018 k návrhu na stanovení platu pí Zuzaně Slepičkové, ředitelce Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 Otevřít dokument
490/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s provozem speciální třídy při MŠ Chvaletická 917 pro děti s poruchami řeči a kombinovanými vadami na dobu neurčitou Otevřít dokument
491/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
492/RMČ/2018 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
493/RMČ/2018 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
494/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o provedení služeb č. j. 0663/2017/OI/1100 na akci Komunitní centrum Kardašovská - pohybové aktivity Otevřít dokument
495/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0792/2017/OI/1101 Projekční služby - Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného, opakované řízení Otevřít dokument
496/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0205/2017/OI/1050 na akci Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje Otevřít dokument
497/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0815/2017/OI/1050 na akci Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská Otevřít dokument
498/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0258/2018/OI/1050 na akci Stavební úpravy zahradního domku na učebnu pro polytechnickou výchovu Zelenečská čp. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
499/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0307/2016/OI_OddI/1050 na akci Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra Otevřít dokument
500/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0147/2018/OI/1050 na akci Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most Otevřít dokument
501/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0400/2018/OI/1050 na akci Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobkova Otevřít dokument
502/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o dílo na výměnu povrchů chodníků v ulici Želivská k navazující stavbě Výměna kabelů NN a VN v lokalitě Nad Rybníkem Otevřít dokument
503/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Revitalizace vnitrobloku Mochovská Otevřít dokument
504/RMČ/2018 ke zrušení veřejné zakázky na dodávky Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry a zahájení veřejné zakázky na dodávky Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
505/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace nezbytných rekonstrukcí bytových jader v nájemních bytech, tedy investic: byt č. 23 Ronešova 1135, 198 00 Praha 9; byt č. 18 Ronešova 1133, 198 00 Praha 9; byt č. 15 Ronešova 1135, 198 00 Praha 9; byt č. 19 Rochovská 767, 198 00 Praha 9; byt č. 2 Rochovská 766, 198 00 Praha 9 a byt č. 22 Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
506/RMČ/2018 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb s AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s JP Legal s.r.o., advokátní kancelář Otevřít dokument
507/RMČ/2018 k ukončení nájemní smlouvy č. NAP/58/02/013165/2008 na pronájem části pozemku parc. č. 2665/215, k. ú. Kyje Otevřít dokument
508/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení přípojky plynu pro ČSPH v Chlumecké ulici Otevřít dokument
509/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2717/1, parc. č. 2716/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
510/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 793/80, katastrální území Kyje Otevřít dokument
511/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2574/19, parc. č. 2574/20, katastrální území Kyje Otevřít dokument
512/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0565/2015/OSM/1080 za účelem změny platnosti smlouvy Otevřít dokument