Samospráva ÚMČ Praha 14

88

Číslo Jednání Soubor
221/RMČ/2010 k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2010 - 2014 a počtu volebních obvodů na městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2010 Otevřít dokument
202/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Přestavba sociálního zařízení ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
236/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části střechy bytového domu č. p. 670 v ul. Kardašovská v k. ú. Hloubětín, za účelem snížení výše nájemného, mezi městskou částí Praha 14 a spol. Vodafone Czech Republic a. s. Otevřít dokument
230/RMČ/2010 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
225/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na akci Závod na kolečkách Otevřít dokument
207/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
214/RMČ/2010 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2009 Otevřít dokument
201/RMČ/2010 k návrhu na z ahájení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
234/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy za účelem instalace základnové stanice TZ GSM spol. T-Mobile Czech Republic a. s., na střeše objektu č. p. 1072, ul. Bří Venclíků, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
217/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akce Malování společné prostory - ul. Bobkova 737, 738, 747, Maňákova 743, 745, 746, Praha 9, Antireflexní nátěr střech: Kardašovská 670, 753-756, 773-774, Krylovecká 491-493, Praha 9 a Oprava ležatých rozvodů TUV vč. cirkulace, č. p. 728,735, 777, 813 Otevřít dokument
223/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru Sdružení žen ALEN Otevřít dokument
212/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách objektu č. p. 777 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
213/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v části 4. nadzemního podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
232/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
233/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 978/2 v k. ú. Hostavice za účelem umístění firemní směrové tabule Otevřít dokument
227/RMČ/2010 k návrhu na podání projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
216/RMČ/2010 k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v č. p. 1087 - 1090 ulice Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
204/RMČ/2010 k návrhu na instalaci streetballových konstrukcí na pozemky ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
205/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
220/RMČ/2010 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
198/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí a komunikací v rámci výstavby obytného komplexu PANORAMA KYJE Otevřít dokument
226/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
203/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Dodání skateboardových překážek Otevřít dokument
224/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Spectrum Praha ve výši 10.000 Kč Otevřít dokument
208/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu/prodloužení přístřeší v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
206/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
218/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akce Oprava portálů Slévačská 494-497( 2x přední, 2x zadní ), Praha 9 , Oprava stoupaček rozvodů vody- SV, TUV, Arcus (ZŠ Bří Venclíků), Praha 9 a Výměna termostatických ventilů, Kardašovská 670,753-756, 773-776, Rochovská 764-767, 768-772, Praha 9 Otevřít dokument
229/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2663/1, 2664/1, 2665/1 a 2821 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
231/RMČ/2010 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje Otevřít dokument
238/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí daru osobám invalidním ve třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 181 ze dne 16. února 2010 Otevřít dokument
197/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dohody o spolupráci s obchodní společností EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7 při rozvoji městské části Praha 14 Otevřít dokument
211/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
196/RMČ/2010 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7 ke zlepšení podmínek městské části Praha 14 v oblasti občanské vybavenosti Otevřít dokument
200/RMČ/2010 k návrhu na z ahájení veřejné zakázky Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
210/RMČ/2010 k návrhu na prominutí nájemného ve výši 21.667 Kč za užívání bytu v č. p. 1133 ulice Ronešova, Praha 9 a na zaplacení škody na likvidovaném nábytku ve výši 8.905 Kč Otevřít dokument
235/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 103 540 za účelem provedení úprav TZ GSM spol. T - Mobile Czech Republic a. s. na objektu střechy ZŠ Šimanovská č. p. 16 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
199/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby bytového souboru PANORAMA Kyje II v k. ú. Kyje při ul. Budovatelská - obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. Otevřít dokument
228/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 221/683, k. ú. Černý Most, pro zřízení předzahrádky cukrárny č. p. 692 po období od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010 Otevřít dokument
209/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty MHMP - stanovení skupiny uchazečů Otevřít dokument
222/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
237/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části nemovitosti č. p. 16 v ul. Šimanovská v k. ú. Kyje, za účelem snížení výše nájemného, mezi městskou částí Praha 14 a spol. Vodafone Czech Republic a. s. Otevřít dokument
215/RMČ/2010 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., za rok 2009 Otevřít dokument
219/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akce Rekonstrukce střechy Slévačská 496-497, Praha 9, Výměna oken, dozdění MIV - ul. Kardašovská 755, 756 severní průčelí (spol. prostory), Praha 9 a Oprava zábradlí balkonů a dlažby - ul. Rochovská 764-767, Praha 9 Otevřít dokument