Samospráva ÚMČ Praha 14

88

Číslo Jednání Soubor
493/RMČ/2006 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí na umístění stavby Lipnická - Ocelkova Otevřít dokument
491/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smluv o smlouvě budoucí na uložení vodovodu a kanalizace a zřízení chodníku na pozemku parc. č. 2668/3, k. ú. Kyje, se společností Richter + Frenzel, s. r. o. Otevřít dokument
485/RMČ/2006 ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská za cenu stanovenou podle vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb. Otevřít dokument
484/RMČ/2006 k záměru městské části Praha 14 privatizovat bytové domy č. p. 1047 - 1053, ul. Doležalova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
466/RMČ/2006 V. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
465/RMČ/2006 plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006 Otevřít dokument
496/RMČ/2006 k návrhu na ukončení smluvního vztahu mezi městskou částí Praha 14 a Českou pojišťovnou, a. s. Otevřít dokument
494/RMČ/2006 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Bytový dům Zelenečská - Nehvizdská, Praha - Hloubětín Otevřít dokument
492/RMČ/2006 k návrhu navýšení ceny a posunutí termínu díla rekonstrukce střechy MŠ Štolmířská, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
490/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 894 a pronájem části pozemku parc. č. 893, vše k. ú. Kyje Ing. Radislavu Malému a Ing. Andrzeji - Antoni Groszekovi Otevřít dokument
489/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměrů na prodej pozemků parc. č. 2145 a 2161 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
488/RMČ/2006 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 949 v k. ú. Hostavice dohodou ke dni 30. 6. 2006 Otevřít dokument
487/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 14 č. 394/RMČ/2006 v plném rozsahu Otevřít dokument
486/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení č. 356/RMČ/2006 Otevřít dokument
483/RMČ/2006 k návrhu provádění nové služby veřejnosti - vydávání ověřených výpisů z KN pracovníky odd. majetkových dispozic OESM Otevřít dokument
482/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení na akci: oprava oken, výměna za plastová, Kpt. Stránského 994, Černý Most, Praha 9 Otevřít dokument
481/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
480/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 905,ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
479/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
478/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
477/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
476/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
475/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
474/RMČ/2006 k informaci o možnosti jednostranného zvyšování nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. Otevřít dokument
473/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0414/2002/OSM ze dne 16. 10. 2002 k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
472/RMČ/2006 k návrhu na obsazení 1 bytové jednotky o velikosti 3 + 1 v bytovém fondu hlavního města Prahy Otevřít dokument
471/RMČ/2006 k návrhu hodnocení obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. pro zařazení do systému hodnocení dodavatelů dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 Otevřít dokument
470/RMČ/2006 k návrhu na jmenování komise pro otvírání obálek při zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
469/RMČ/2006 k návrhu na schválení nové směrnice k veřejným zakázkám Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi Otevřít dokument
468/RMČ/2006 k návrhu na schválení nové směrnice k veřejným zakázkám Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
467/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku reprezentantům ČR ve sportovním aerobiku Otevřít dokument
464/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
495/RMČ/2006 k informaci o schválených dotačních vztazích pro rok 2007 Otevřít dokument