Samospráva ÚMČ Praha 14

89

Číslo Jednání Soubor
424/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
425/RMČ/2014 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
426/RMČ/2014 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 17 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
427/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
428/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
429/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
430/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
431/RMČ/2014 k návrhu na poskytnutí dočasného ubytování formou bytu v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
432/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
433/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
434/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
435/RMČ/2014 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
436/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
437/RMČ/2014 k návrhu na vyklizení bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
438/RMČ/2014 k žádosti o zrušení předkupního práva ve prospěch městské části Praha 14 k bytu v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
439/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání v 2. a 3. nadzemním podlaží levé části objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
440/RMČ/2014 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
441/RMČ/2014 k účasti MČ Praha 14 na projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu místní Agendy 21 Otevřít dokument
442/RMČ/2014 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru SCONTO Praha Černý Most - rozšíření Otevřít dokument
443/RMČ/2014 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru Obytná lokalita Černý Most - Bryksova, Praha 14 Otevřít dokument
444/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
445/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0169/OSMI/2013/1050 na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce podhledů v 1. PP a 1. NP Otevřít dokument
446/RMČ/2014 k provedení přípravných prací souvisejících s realizací projektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument
447/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci investiční akce Vizírská ulice - úprava veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec Otevřít dokument
448/RMČ/2014 k bezplatnému prodloužení licencí počítačového programu ONIF (aplikace on-line úředník a komunitní chat) s firmou iCORD LC,s. r. o. Otevřít dokument