Samospráva ÚMČ Praha 14

9

Číslo Jednání Soubor
115/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
116/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
117/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
118/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
119/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
120/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
121/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
122/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
123/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
124/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
125/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
126/RMČ/2011 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
127/RMČ/2011 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 670, ul. Kardašovská Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
128/RMČ/2011 k návrhu na revokaci usnesení č. 491/RMČ/2010 ze dne 5. 10. 2010 a na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
129/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 299 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 775 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
130/RMČ/2011 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
131/RMČ/2011 k žádosti společnosti o částečnou úhradu nevyčerpaného technického zhodnocení ve výši 700.000 Kč Otevřít dokument
132/RMČ/2011 k návrhu rozpočtu městské části Praha na rok 2011 Otevřít dokument
133/RMČ/2011 k informaci o realizovaných změnách v organizačním členění Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
134/RMČ/2011 k návrhu na jmenování vedoucí odboru právního a matričního Otevřít dokument
135/RMČ/2011 k návrhu na odvolání z funkce člena dopravní komise a jmenování člena nového Otevřít dokument
136/RMČ/2011 k návrhu na připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Otevřít dokument
137/RMČ/2011 k zahraniční služební cestě Otevřít dokument
138/RMČ/2011 k návrhu na schválení odpovědi na petici - dětské hřiště na Jahodnici ze dne 28. 1. 2011 Otevřít dokument
139/RMČ/2011 k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2011 Otevřít dokument
140/RMČ/2011 k žádosti o finanční dar Občanskému sdružení pro provoz CIOP - nemocnice Měšice Otevřít dokument
141/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2006/OESM - OMD/011 na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění 1 ks reklamního poutače Otevřít dokument
142/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2006/OESM - OMD/012 na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění 1 ks reklamního poutače Otevřít dokument
143/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2006/OESM - OMD/0013 na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění 1 ks reklamního poutače Otevřít dokument
144/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2600/1 v k. ú. Kyje se spol. outdoor akzent s. r. o. za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení Otevřít dokument
145/RMČ/2011 k návrhu na podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
146/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru na část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
147/RMČ/2011 k návrhu záměru prodeje pozemku parc. č. 545/15, o výměře 87 m 2 v k. ú. Hloubětín společnosti JRD Hlubočepy, s. r. o. Otevřít dokument
148/RMČ/2011 k prodeji pozemku parc. č. 1640/20 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
149/RMČ/2011 k žádosti o splátkový kalendář na prodej pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
150/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 742/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
151/RMČ/2011 k ukončení NS č. 2010/OSM/0043 dohodou, zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nové NS na pronájem části pozemku parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín a 93/1 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
152/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení optického kabelu do pozemku parc. č. 93/1, k. ú. Černý Most, který je ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
153/RMČ/2011 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2011/2012 v mateřských školách městské části Praha 14 Otevřít dokument
154/RMČ/2011 k informaci ke stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
155/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 30.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
156/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 10.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
157/RMČ/2011 k návrhu na odvolání a jmenování člena/ky do školských rad za zřizovatele Otevřít dokument
158/RMČ/2011 k postupu městské části Praha 14 při projednávání záměru bytové výstavby PANORAMA KYJE obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. Otevřít dokument