Samospráva ÚMČ Praha 14

90

Číslo Jednání Soubor
544/RMČ/2006 k návrhu na zajištění finančního krytí ve výši 69% celkových nákladů v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2007, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument
543/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu koncepce OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - Konkurenceschopnost včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) Otevřít dokument
542/RMČ/2006 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova, Černý Most Mgr. Jarmile Kloboučkové od 1. 10. 2006 Otevřít dokument
541/RMČ/2006 k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec firmě SOVA, s. r. o. Otevřít dokument
540/RMČ/2006 k návrhu na směnu nebytových prostor v objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 a na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Otevřít dokument
539/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení na akci Rekonstrukce střech ul. Kardašovská č. p. 775, 776, Praha 9 Otevřít dokument
538/RMČ/2006 k návrhu navýšení ceny díla Tlaková kanalizace v ul. Broumarská Otevřít dokument
537/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
536/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
535/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci Otevřít dokument
534/RMČ/2006 k návrhu na navýšení rozpočtu z důvodu opravy havarijního stavu zbylé zdi domu č. p. 14 v ul. Prelátská Otevřít dokument
533/RMČ/2006 VII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
532/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument