Samospráva ÚMČ Praha 14

92

Číslo Jednání Soubor
591/RMČ/2006 k návrhu na navýšení ceny díla rekonstrukce asfaltové plochy na víceúčelovou plochu s umělým povrchem ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
590/RMČ/2006 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Rezidenční bydlení U Křížovnického dvora - Šestajovická, Klánovická Otevřít dokument
589/RMČ/2006 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - Dolní Počernice Otevřít dokument
588/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost a změnu účastníka nájemní smlouvy č. NAN/58/01/003246/2003 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
587/RMČ/2006 k návrhu na prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného Otevřít dokument
586/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
585/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
584/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
583/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
582/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
581/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
580/RMČ/2006 k žádosti na obnovování nájmu bytu v ulici Doležalova 1047, Praha 9 Otevřít dokument
579/RMČ/2006 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě a hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. a) a b) obč. zákoníku Otevřít dokument
578/RMČ/2006 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 6. 4. 2005 Otevřít dokument
577/RMČ/2006 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
576/RMČ/2006 k návrhu na schválení metodického pokynu k vymáhání pohledávek, tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor Otevřít dokument
575/RMČ/2006 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2007 Otevřít dokument
574/RMČ/2006 k návrhu na zvýšení odměn členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
573/RMČ/2006 IX. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
572/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument