Samospráva ÚMČ Praha 14

94

Číslo Jednání Soubor
568/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
569/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
570/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
571/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
572/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
573/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
574/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
576/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
577/RMČ/2014 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, na základě výsledku veřejného losování - za podmínky vrácení bytu stávajícího, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
578/RMČ/2014 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování na pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
579/RMČ/2014 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 735, Kučerova ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování na pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
580/RMČ/2014 k žádosti o přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 a uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
581/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
582/RMČ/2014 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
583/RMČ/2014 k žádosti o uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
584/RMČ/2014 k návrhu na prominutí dluhu na nájemném a bezdůvodném obohacení za užívání prostoru v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č.p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
585/RMČ/2014 na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro nově zakládající společnost KARDIO PRAHA s.r.o. do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
586/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou prostoru v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
587/RMČ/2014 k návrhu Kroniky městské části Praha 14 za rok 2013 Otevřít dokument
588/RMČ/2014 k návrhu na ukončení činnosti komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
589/RMČ/2014 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s obchodní společností D&Z spol. s r. o., Údlická 761, Praha 8 Otevřít dokument
590/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci e-Governmentu Otevřít dokument
591/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Berlína Otevřít dokument
592/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Helsinek Otevřít dokument
593/RMČ/2014 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2015 Otevřít dokument
594/RMČ/2014 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
595/RMČ/2014 k žádosti o finanční příspěvek Občanskému sdružení Za budoucnost Hostavic Otevřít dokument
596/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, příspěvková organizace Otevřít dokument
597/RMČ/2014 k návrhu na stanovení osobního příplatku Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
598/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím" (zahájeno usnesením č. 508/RMČ/2014 pod názvem zakázky "Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím a projekčních interaktivních kostek") Otevřít dokument
599/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Paculova" Otevřít dokument
601/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemku parc. č. PK 291/1, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
602/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0300/2014/OSMI_OddI/1050 na realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most" Otevřít dokument