Samospráva ÚMČ Praha 14

95

Číslo Jednání Soubor
477/RMČ/2010 k návrhu na vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků městské části Praha 14 a PF ČR podpisem souhlasného prohlášení Otevřít dokument
472/RMČ/2010 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením místa podnikání v místě sídla Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
457/RMČ/2010 k hodnocení Programu rozvoje (září 2010) Otevřít dokument
458/RMČ/2010 k žádosti o dotaci - Program Podpora terénní práce pro rok 2011 Otevřít dokument
465/RMČ/2010 k informaci ke zprávě pro přezkoumání QMS vedením v roce 2010 Otevřít dokument
459/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
466/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Athletics Praha ve výši 20.000 Kč Otevřít dokument
475/RMČ/2010 k dalšímu jednání o koupi pozemků parc. č. 837/8 a 837/9 v k. ú. Hloubětín z vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. Otevřít dokument
451/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
471/RMČ/2010 k návrhu na směnu části pozemků parc. č. 1072/177 a parc. č. 1098, k. ú. Hloubětín, s cílem získat plochu pro hřiště MŠ Sadská Otevřít dokument
473/RMČ/2010 k návrhu na uzavření darovací smlouvy garáže na pronajatém pozemku parc. č. 2626/61 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
469/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Digitalizace archivu stavebního odboru Otevřít dokument
452/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
460/RMČ/2010 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2010 Otevřít dokument
456/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 293/RMČ/2010 a na úplatný převod objektu č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
474/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
454/RMČ/2010 k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Otevřít dokument
468/RMČ/2010 k návrhu na schválení dodatku č. 8 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935 Otevřít dokument
462/RMČ/2010 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
455/RMČ/2010 k návrhu na úplatný převod objektů č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64 v ulici Kardašovská, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
470/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky Úklid motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14, tj. k. ú. Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice Otevřít dokument
464/RMČ/2010 k návrhu na navýšení odměny za práci členů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva HMP a Zastupitelstva městské části Praha 14 pro období 2010 - 2014 Otevřít dokument
478/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 1,20 Kč Mateřské škole Gen. Janouška 1005, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
467/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru pro PhDr. Evu Havlovcovou, cestovní a vzdělávací agentura Porta Praga ve výši 4.000 Kč Otevřít dokument
476/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje se společností Super sport, s. r. o. Otevřít dokument
461/RMČ/2010 k návrhu na ukončení činnosti komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
463/RMČ/2010 k návrhu protikorupčních opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
453/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 364/RMČ/2010 ze dne 20. 7. 2010 Otevřít dokument