Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

96

ČÍslo Jednání Soubor
486/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy na dodání vozidla pro potřeby ČČK dokument
481/RMČ/2010 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti T.L.S. property investment, a. s., Karlovo nám. č. 30, Praha 2 ve výši 500 tis Kč na vybavení dětských hřišť dokument
483/RMČ/2010 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba dokument
480/RMČ/2010 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu Rodinné domy Nežárská - Hostavice II dokument
485/RMČ/2010 k návrhu na zrušení podlimitní veřejné zakázky Úklid motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14, tj. k. ú. Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice dokument
484/RMČ/2010 k návrhu na zrušení výpovědi čj. UMCP14/10/25628/KS/Št. ze dne 30. 6. 2010 dokument
482/RMČ/2010 k návrhu na uvolnění rozpočtové rezervy akce Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 14 - Hloubětín dokument
479/RMČ/2010 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 dokument