Samospráva ÚMČ Praha 14

98

Číslo Jednání Soubor
547/RMČ/2010 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
538/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
535/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
533/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.657 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 756 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
554/RMČ/2010 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2011, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení - ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
532/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.932 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
542/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Dokumenty, mládež &, společnost ve výši 10.000 Kč Otevřít dokument
528/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9-Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
540/RMČ/2010 k návrhu výběrového řízení na akci Nábytek - ubytovna Sadská 530, Praha 9 Otevřít dokument
534/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 19.680 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 496 ulice Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
552/RMČ/2010 k návrhu na zahájení podlimitní veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
530/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Gen. Janouška 844 Otevřít dokument
551/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v oblasti zajišťování údržby zeleně Otevřít dokument
550/RMČ/2010 k návrhu na přijetí daru na výstavbu hřiště na Jahodnici Otevřít dokument
555/RMČ/2010 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k řízení o povolení výjimky pro umístění stavby Panorama Kyje II dle ust. čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze - doprava v klidu Otevřít dokument
553/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem životního prostředí o poskytnutí grantu na rozvoj místní Agendy 21 z prostředků Revolvingového fondu MŽP Otevřít dokument
531/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu na dobu určitou 1 roku v ulici Kardašovská č. p. 670, Praha 9 a o splácení poplatků z prodlení Otevřít dokument
525/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
545/RMČ/2010 ke stanovení garantů za největší problémy definované na Fóru Zdravé městské části (tzv. 10 P) pro účely vzniku Komunitního plánu Zdravé městské části (KPZMČ) Otevřít dokument
536/RMČ/2010 k návrhu na prodloužení nájemních smluv o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 999 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
544/RMČ/2010 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2011, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení - ZŠ Vybíralova 964 Otevřít dokument
537/RMČ/2010 k návrhu na stanovení nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
546/RMČ/2010 k návrhu uzavření dohody o ukončení nájmu věci Otevřít dokument
527/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
556/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 18.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
529/RMČ/2010 k návrhu na schválení přidělení náhradního ubytování v č. p. 25 ulice Broumarská Praha 9 v souladu s pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
549/RMČ/2010 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
543/RMČ/2010 k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy (SPRSS HMP) na léta 2011 - 2013 Otevřít dokument
558/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny PaedDr. Evě Cífkové, ředitelce MŠ Zelenečská 500, Praha 9 - Hloubětín v souvislosti se zahájením provozu odloučeného pracoviště v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
548/RMČ/2010 k návrhu na schválení odměny Mgr. Hodycovi, řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
541/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku obecně prospěšné společnosti Pestrá společnost Otevřít dokument
557/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 5.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
526/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 494 ul. Slévačská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
539/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s krátkodobým podnájmem v nebytových prostorách objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
559/RMČ/2010 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most II. od 1. 11. 2010 Otevřít dokument
547/RMČ/2010 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
538/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
535/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
533/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.657 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 756 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
554/RMČ/2010 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2011, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení - ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
532/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.932 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
542/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Dokumenty, mládež &, společnost ve výši 10.000 Kč Otevřít dokument
528/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9-Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
540/RMČ/2010 k návrhu výběrového řízení na akci Nábytek - ubytovna Sadská 530, Praha 9 Otevřít dokument
534/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 19.680 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 496 ulice Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
552/RMČ/2010 k návrhu na zahájení podlimitní veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
530/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Gen. Janouška 844 Otevřít dokument
551/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v oblasti zajišťování údržby zeleně Otevřít dokument
550/RMČ/2010 k návrhu na přijetí daru na výstavbu hřiště na Jahodnici Otevřít dokument
555/RMČ/2010 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k řízení o povolení výjimky pro umístění stavby Panorama Kyje II dle ust. čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze - doprava v klidu Otevřít dokument
553/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem životního prostředí o poskytnutí grantu na rozvoj místní Agendy 21 z prostředků Revolvingového fondu MŽP Otevřít dokument
531/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu na dobu určitou 1 roku v ulici Kardašovská č. p. 670, Praha 9 a o splácení poplatků z prodlení Otevřít dokument
525/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
545/RMČ/2010 ke stanovení garantů za největší problémy definované na Fóru Zdravé městské části (tzv. 10 P) pro účely vzniku Komunitního plánu Zdravé městské části (KPZMČ) Otevřít dokument
536/RMČ/2010 k návrhu na prodloužení nájemních smluv o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 999 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
544/RMČ/2010 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2011, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení - ZŠ Vybíralova 964 Otevřít dokument
537/RMČ/2010 k návrhu na stanovení nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
546/RMČ/2010 k návrhu uzavření dohody o ukončení nájmu věci Otevřít dokument
527/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
556/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 18.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
529/RMČ/2010 k návrhu na schválení přidělení náhradního ubytování v č. p. 25 ulice Broumarská Praha 9 v souladu s pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
549/RMČ/2010 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
543/RMČ/2010 k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy (SPRSS HMP) na léta 2011 - 2013 Otevřít dokument
558/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny PaedDr. Evě Cífkové, ředitelce MŠ Zelenečská 500, Praha 9 - Hloubětín v souvislosti se zahájením provozu odloučeného pracoviště v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
548/RMČ/2010 k návrhu na schválení odměny Mgr. Hodycovi, řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
541/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku obecně prospěšné společnosti Pestrá společnost Otevřít dokument
557/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 5.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
526/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 494 ul. Slévačská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
539/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s krátkodobým podnájmem v nebytových prostorách objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
559/RMČ/2010 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most II. od 1. 11. 2010 Otevřít dokument