Samospráva ÚMČ Praha 14

99

Číslo Jednání Soubor
561/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
566/RMČ/2010 k Jednacímu a Volebnímu řádu pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
570/RMČ/2010 k návrhu na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za období ode dne 1. 1. 2010 do dne 15. 10. 2010 Otevřít dokument
564/RMČ/2010 k návrhu na program ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
560/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 45.245 Kč, které jsou součástí dohody na splácení nájemného za užívání bytu v ulici Cíglerova 1088, Praha 9 Otevřít dokument
572/RMČ/2010 k návrhu na ukončení spolupráce s firmou AiP Safe s. r. o. výpovědí smlouvy o dílo na dodávku softwarového vybavení DMS - Spisová služba Otevřít dokument
571/RMČ/2010 k návrhu na zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 a jmenování jejich předsedů a členů Otevřít dokument
569/RMČ/2010 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
562/RMČ/2010 k návrhu na připojení objektu MŠ Sadská 530, Praha 9 na PMS Otevřít dokument
573/RMČ/2010 k návrhu na nástup Bohumila Sobotky do funkce vedoucího Kanceláře starosty po ukončení volebního mandátu Otevřít dokument
568/RMČ/2010 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
563/RMČ/2010 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
567/RMČ/2010 k návrhu na stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na období od 16. 11. 2010 do 31. 12. 2011 Otevřít dokument
565/RMČ/2010 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument