Samospráva ÚMČ Praha 14

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2001 v 1. kole

Zastupitelstvo m.č na svém 14. zasedání konaném dne 26.4.2001 rozhodlo o přidělení grantů z 1.kola takto:

Oblast volného času dětí a mládeže a oblast kultury
RNDr. Jiří FIALA realizace projektu „Budoucnost země je v ekologické výchově dětí“ 4.000 Kč
JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR nájem a provoz skautské klubovny 10.000 Kč
Divadlo Kámen, občanské sdružení realizace dvou divadelních představení Karkulka a Můra 12.000 Kč
93.skupina PIONÝR akce v letním období 2001 – letní tábor, putovní tábor 10.000 Kč
93. Skupina PIONÝR akce v zimním období 2001/2002 6.000 Kč
93. Skupina PIONÝR nutné dovybavení pro činnost oddílu 4.000 Kč
JAHODA, Občanské sdružení dva čtrnáctidenní letní tábory pro děti ze sociálně slabších rodin v Krkonoších v roce 2001 25.000 Kč
JAHODA, Občanské sdružení finanční podpora klubů Jahoda 2001 30.000 Kč
FOTOKLUB Hloubětín vytvoření obrazové kroniky Městské části Praha 14 10.000 Kč
Vlasta Křížková divadélko KRAB pro mateřské školy Městské části Praha 14 10.000 Kč
Petr Stříška setkání dětských pěveckých sborů dne 28.11.2001 5.000 Kč
FC KING – fotbalový oddíl fotbalové kempy mládeže v penzionu Sport v Plasech u Plzně 15.000 Kč

 

Oblast sociální péče a zdravotnictví
Občanské sdružení Hvězdička Rekondiční pobyt dětí s postižením a jejich rodin v zimě 30.000,- Kč
Občanské sdružení HvězdičkaKč Koně Toulcův dvůr 8.400,- Kč
Dům tělesně postižených Civilní pečovatelská služba pro rok 2001 50.000,- Kč
Fokus Praha – sdružení pro péči o duševně nemocné Dům v půli cesty 40.000,- Kč
Občanské sdružení Asistence „Středisko asistence“ – služby osobní asistence pro zdravotně postižené 30.000,- Kč

 

Oblast sportu a tělovýchovy
TJ Sokol Jahodnice Rekonstrukce šaten, povrch hřiště 45.000,-
TJ Kyje Údržba sportovišť, kurtů 59.000,-
FC King – fotbalový oddíl Fotbalový turnaj pro děti 20.000,-
TJ Slavoj Tesla Hloubětín Pronájem hřišť 40.000,-
Spectrum Praha – softball a baseball Materiální zabezpečení dětí 8.500,-
Spectrum Praha – softball a baseball Materiální zabezpečení hřiště 15.000,-
SK Neptun – výuka plavání a synchornizovaného plavání Pronájem bazénu 20.000,-
FC King – fotbalový oddíl Halová liga o pohár starosty MČ Praha 14 10.000,-