Samospráva ÚMČ Praha 14

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2001 v 2. kole

Zastupitelstvo m.č. na svém 15. zasedání konaném dne 28.6.2001 rohodlo o přidělení grantů z 2.kola takto:

Oblast volného času dětí a mládeže a oblast kultury
Občanské sdružení při ZŠ žádost o příspěvek na Kluby otevřených dveří pro děti a mládež 15 400 Kč
Křesťanské společenství žádost o příspěvek na klub dětí a maminek Heřmánek – rozšíření o jazykové, výtvarné a hudební kluby 15 000 Kč
FC King – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na výdaje spojené s organizací meziškolního Svatováclavského turnaje pro neorganizované děti a mládež + MC Donald´ s Cup Prahy 10 000 Kč
FC King – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na akce ve volném čase v zimním období 2001/2002 10 000 Kč
YMCA Praha – Klub maminek „Klubíčko“ žádost o příspěvek na činnost kroužku s turistickým zaměřením „Vydra“ – nákup lan a sportovního nářadí 5 800 Kč
YMCA Praha – Klub maminek „Klubíčko“ žádost o příspěvek na provozní náklady klubu maminek – nájem, technické vybavení 23 000 Kč
YMCA Praha – Klub maminek „Klubíčko žádost o příspěvek na provoz heren Klubíčka – nákup výtvarných potřeb, odměny a ceny pro soutěže, dovybavení orfovými nástroji 4 300 Kč
YMCA Praha – Klub maminek „Klubíčko“ – školička Beránek žádost o příspěvek na provoz školičky Beránek 10 000 Kč
YMCA Praha – Klub maminek „Klubíčko“ – školička žádost o příspěvek na týdenní pobyt na horách s rodinami – Rokytnice nad Jizerou leden-únor 2002 7 500 Kč
YMCA Praha – Klub maminek „Klubíčko“ – školička žádost o příspěvek na Dny tvořivosti, které se budou konat na podzim 2001 30 000 Kč
TJ ČKD Kompresory – basketbalový klub žádost o příspěvek na letní soustředění dívek v basketbalu – pronájem těl. zařízení, ubytování, doprava, organizační náklady 10 000 Kč
Občanská inspirace žádost o příspěvek na volnočasové aktivity pro sídlištní děti – dovybavení prostor 20 000 Kč
HISTORY s.r.o. žádost o příspěvek na „Program pouličních divadel a koncertů“ 20 000 Kč
HISTORY s.r.o. žádost o příspěvek na akci „Svatováclavská pouť“ 15 000 Kč
MANALI žádost o příspěvek na veřejné filmové projekce pod širým nebem 4 000 Kč
Klub orientačního běhu TRETRA Praha žádost o příspěvek na letní soustředění dětí – ubytování, doprava, materiál 9 000 Kč
Celkem  209 000 Kč

 

Oblast sociální péče a zdravotnictví
PROTEBE, humanitární sdružení Integrační programy pro občany se zdravotním postiženíma občany v krizových životních situacích 15.000,- Kč
INSTITUT FILIA, občanské sdružení Zdravý způsob života a prevence závislostí v mateřských školách 10.000,- Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) České republiky
  1. Rekondiční poznávací pobyt
  2. Rehabilitace, Severozápadní Čechy, Šumava
14.000,- Kč
Svaz tělesně postižených, obvodní výbor pro Prahu 9 a 14 Rekondiční pobyt pro tělesně postižené občany 15.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Rekondiční pobyt pro děti s handicapy 13.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Zajištění činnosti Sdružení na pomoc dětem s handicapy 20.000,- Kč
Sdružení zdravotně postižených v ČR – Centrum služeb pro zdravotně postižené Klub pro zdravotně postižené seniory -komunitní činnost 7.600,- Kč
Sdružení zdravotně postižených v ČR – Centrum služeb pro zdravotně postižené Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené 12.000,- Kč
HOST – hnutí občanské solidarity a tolerance Terénní práce s romskými uživateli drog v Praze – průzkum terénu na území MČ Praha 14 30.000,- Kč
Fit studio D Cvičením proti drogám 5.000,- Kč
Celkem 141.600,- Kč

 

Oblast sportu a tělovýchovy
TJ Sokol Hloubětín Pronájem tělocvičny 20.000,-
FC King Venkovní turnaj o pohár starosty m.č. Praha 14 ve fotbale 10.000,-
Basket Slovanka Pronájem sportovní haly, náklady na zahraniční turnaje 32.100,-
TJ Slavoj Hloubětín Pronájem tělocvičny,
výcvikový tábor, výuka tenisu dětí
20.000,-
TJ Kyje Zakoupení 3 ks. žíněnek, výcvikové tábory, zkvalitnění povrchu hřiště 10.000,-
ČKD Kompresory Pronájem tělocvičny 20.000,-
OB Tretra Praha Doprava dětí na závody v orient. běhu 10.400,-
Fit studio D Soutěže v aerobiku 10.000,-
Celkem 132.500,-