Samospráva ÚMČ Praha 14


Tato část webových stránek obsahuje údaje, které zadavatel (městská část Praha 14 nebo příspěvkové organizace, jimž je městská část Praha 14 zřizovatelem) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejným zakázkách a interními předpisy zadavatele zveřejňuje. Profil zadavatele Městská část Praha 14 najdete na adrese: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html

Aktuálně není vypsána žádná veřejná zakázka.