Samospráva ÚMČ Praha 14


Tato část webových stránek obsahuje údaje, které zadavatel (městská část Praha 14 nebo příspěvkové organizace, jimž je městská část Praha 14 zřizovatelem) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejným zakázkách a interními předpisy zadavatele zveřejňuje. Profil zadavatele Městská část Praha 14 najdete na adrese: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html

Druh zakázky Zakázka Předmět Originál zadání Přílohy Doba vyvěšení Informace o probíhajícím řízení
https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html

https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html

25.11.2016 - 31.12.2019