ÚMČ P14

Autovraky

V polovině dubna 2020 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích (č. 162/2020), která úřadům usnadňuje nakládání s autovraky odloženými v ulicích. Zatímco dříve bylo ze zákona za vrak považováno pouze takové vozidlo, kterému – mimo jiné – chyběly tzv. podstatné části mechanismu nebo konstrukce, což se často velmi obtížně prokazovalo, nyní stačí, když se jedná o vůz, který má déle než půl roku propadlou technickou kontrolu.

V souvislosti s jejich nahlašováním a odstraňováním aktuálně platí následující postup:

Vlastník komunikace vyzve majitele vozu s více než 6 měsíců propadlou STK, aby auto z komunikace odstranil nebo jej uvedl do stavu, kdy bude provozuschopné (úspěšně projde STK). Po marném uplynutí dvou měsíců od doručení výzvy, je vlastník komunikace oprávněn vozidlo přemístit na vhodné místo (k tomu určené odstavné parkoviště). Náklady na odstranění a odstavení vozidla hradí (až na výjimky) jeho majitel. Toho lze zároveň v rámci správního řízení postihnout sankcí ve výši až 300.000 Kč.

Platnost technických prohlídek je aktuálně prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Opatření se týká technických kontrol propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Ty, které propadly v období od 1. února do 31. srpna 2020 byly již dříve prodlouženy o 7 měsíců.

Autovraky v Praze 14 je možné hlásit:

Podrobně problematiku nakládání s autovraky, včetně toho, co se nimi děje po odstranění z komunikace, upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho výše zmiňovaná novelizace. (Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – Zákony.cz (zakony.cz)