ÚMČ P14

Blokové čištění ulic

Blokové čištění komunikací na jaře 2021 bude prováděno:

  • v ulicích ve správě MČ Praha 14 v termínu od 6. do 19. 4. 2021
  • v ulicích ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) pravděpodobně v termínu od 4. do 25. 5. 2021. Po dodání podrobností ze strany TSK bude tato informace upřesněna.