ÚMČ P14

Bezpečnostní portál hl. m. Prahy

Hlavní město Praha provozuje bezpečnostní portál pro lepší informovanost obyvatel nejen při krizových situacích, ale například i při dopravních uzavírkách, omezeních provozu městské hromadné dopravy, ekologických haváriích, větších požárech, výpadcích elektřiny a podobně. Informace poskytuje Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy, které je dostává od ostatních složek Integrovaného záchranného systému.

Součástí portálu je i poradna CO DĚLAT, KDYŽ…,která zájemcům pomáhá s přípravou na nenadálé životní situace.