ÚMČ P14

Seznam krytů

Kryt

Evidenci úkrytů vede a jejich kontrolu provádí Magistrát hl. m. Prahy (§ 15 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (§ 10 odst. 5, písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).