ÚMČ P14

Prevence rakoviny prsu v Praze 14

Městská část Praha 14 se každoročně připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění. Pravidelně vyhlašuje program, jehož cílem je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou.

 

O PROGRAMU

Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Městská část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění. Příspěvek v maximální výši 650,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem na městské části Praha 14, kteří se podrobili sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v období od 1. 1. 2024 do 11. 12. 2024. Příspěvek bude vyplacen po dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem na účet.

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU A DALŠÍ INFORMACE

 • trvalý pobyt na území MČ Praha 14 (prokazuje se platným OP nebo cestovním pasem s údajem o trvalém pobytu),
 • věk od 20 do 44,9 let (od 45 let hradí toto vyšetření pojišťovna),
 • absolvované vyšetření musí být provedeno ve zdravotnickém zařízení na území ČR,
 • absolvované vyšetření musí být provedeno v období od 1. 1. 2024 do 11. 12. 2024,
 • o příspěvek je možné požádat pouze jednou – doklad o absolvovaném vyšetření je třeba donést OSOBNĚ na sekretariát Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
 • na poskytnutí příspěvku není právní nárok,
 • o příspěvek je nutné žádat osobně na ÚMČ Praha 14 v platných úředních hodinách (v PO a ve ST od 7.30 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin),
 • program bude realizován do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 11. 12. 2024,
 • MČ si vyhrazuje právo podmínky programu změnit či program zrušit,
 • podmínky programu byly schváleny usnesením Rady MČ č. 048/RMČ/2022 ze dne 5. 2. 2024
 • kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Hana Hulinková, e-mail: hana.hulinkova@praha14.cz, tel. 225 295 370.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Finanční příspěvek bude poskytnut na základě uzavřené darovací smlouvy (návrh smlouvy ke stažení zde nebo k dispozici u kontaktní osoby a v informační kanceláři) po předložení platného občanského průkazu, dokladu o absolvování a úhradě vyšetření prsou prostřednictvím mamografie nebo sonografie a vyplněné žádosti. Tu je možné stáhnout v elektronické podobě  nebo si ji vyzvednout u kontaktní osoby viz výše či v informační kanceláři ÚMČ Praha 14.

 

PROGRAM PREVENCE NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU (002)-1