ÚMČ P14

Živnostenské úřady - informace

Živnostenské úřady mohou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytovat zejména následující informace:

 • informace o soustavě živnostenských úřadů (se zaměřením na specifikaci hl.m.Prahy),
 • informace o působnosti těchto úřadů,
 • informace k aplikaci živnostenského zákona při řízení o vydání průkazů živnostenských oprávnění,
 • informace o struktuře živnostenského úřadu,
 • statistické informace:
  • o počtech vydaných živnostenských oprávnění
  • o počtech podnikatelů – fyzických osob (občanů) a právnických osob (obchodní spol. ap.)
  • o počtu provedených kontrol
  • o počtech vydaných sankčních rozhodnutí
  • o druhu a výši sankčních postihů
  • o počtech požadavků na výpis ze živnostenského rejstříku
  • o počtech výpisů poskytnutých z živnostenského rejstříku
  • o počtu vyřizovaných stížností oprávněných a neoprávněných
 • informace o počtech kontrol dodržování tržního řádu.