ÚMČ P14

Organizace zřízené či založené MČ Praha 14

Založena městskou částí Praha 14

Sídlo: Metujská 907, Praha 9
Činnost: sběr žádostí o byt, o výměnu bytu, pronájem nebytových prostor, pronájem garážových stání, zabezpečování údržby bytových domů.
Web: www.smp14.cz

Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
IČ: 75122987, DIČ CZ75122987
Bank.spoj.: ČS a.s., Praha 9
č.ú.: 109938369/0800
Zapsaný v OR, vedený MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1069

Hlavní náplní je posilování role kultury jako klíčového nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel Městské části Praha 14. Obsahem činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, společenských a sportovních aktivit.

www.praha14kulturni.cz

MČ Praha 14 je 100% vlastníkem společnosti.

Sídlo: Českobrodská 248/50, Praha 9, 198 00 Praha, IČO: 24249955, DIČ: CZ24249955
Činnost: Společnost zajišťuje údržbu části veřejného prostranství na území MČ Praha 14 a další práce související s péčí o majetek ve správě MČ. Cílem společnosti je zároveň nabízet pracovní příležitosti lidem, kteří by v konkrétním čase a životní situaci obtížně hledali zaměstnání (podpora ve zvyšování kvalifikace, vzdělání, zajištění zaměstnání).
Web: www.spcm.cz