ÚMČ P14

Prevence rakoviny prsu v Praze 14

Městská část Praha 14 se každoročně připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění. Pravidelně vyhlašuje program, jehož cílem je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou.

 

O PROGRAMU

Zájemcům, kteří splní stanovené podmínky, městská část proplatí příspěvek na sonografické či mamografické vyšetření prsu. Zatímco ještě v roce 2017 činila maximální výše příspěvku 350 korun, letos se radnice rozhodla podporu navýšit – maximální výše příspěvku nyní dosahuje částiky 500 korun.

 

 

 

 

PODMÍNKY PRO PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU A DALŠÍ INFORMACE

  • Trvalý pobyt na území MČ Praha 14
  • Věk od 25 do 44 let
  • Absolvované vyšetření musí být provovedeno ve zdravotnickém zařízení na území ČR v termínu od 1. 1. 2018 do 14. 12. 2018
  • O příspěvek lze žádat v období od 1. 2. 2018 do 14. 12. 2018 v pondělí a ve středu od 7.30 do 18.00 hodin
  • Příspěvek lze poskytnout jednou za rok
  • Na poskytnutí příspěvku není právní nárok
  • Příspěvek bude vyplácen v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073 – horní vchod) nebo převodem na účet.
  • Kontaktní osoba pro poskytnutí příspěvku: Veronika Karbulková, e-mail: Veronika.Karbulkova@praha14.cz, tel. 281 005 370, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 (Bratří Venclíků 1072 – spodní vchod)