ÚMČ P14

Prevence rakoviny prsu v Praze 14

Městská část Praha 14 se každoročně připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění. Pravidelně vyhlašuje program, jehož cílem je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou.

 

O PROGRAMU

Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Městská část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění. Příspěvek v maximální výši 500,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem na městské části Praha 14 v období od 1. 2. 2021 do 10. 12. 2021, kteří se podrobili sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v období od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021. Příspěvek bude vyplacen po dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem na účet.

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU A DALŠÍ INFORMACE

  • trvalý pobyt na území MČ Praha 14 (prokazuje se platným OP nebo cestovním pasem s údajem o trvalém pobytu),
  • věk od 20 do 44 let (od 45 let hradí toto vyšetření pojišťovna),
  • absolvované vyšetření musí být provedeno ve zdravotnickém zařízení na území ČR,
  • absolvované vyšetření musí být provedeno v období od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021,
  • o příspěvek je možné požádat pouze jednou – doklad o absolvovaném vyšetření je třeba donést OSOBNĚ na sekretariát Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
  • na poskytnutí příspěvku není právní nárok
  • Kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Hana Hulinková, e-mail: hana.hulinkova@praha14.cz, tel. 281 005 370

Úplné znění podmínek k čerpání příspěvku
Žádost o poskytnutí příspěvku