ÚMČ P14

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací a při zabezpečování pořizování kopií pro občany při vyřizování jejich záležitostí na Úřadě městské části Praha 14 může být povinným subjektem požadována úhrada nákladů za zhotovení kopií listin, a to :

Formát
A4 2,-
A4 oboustranně 3,-
výtisk z tiskárny počítače jedna stránka 3,-
A3 3,-
A3 oboustranně 4,-
na žádost občana barevný výtisk zvyšuje částky o 10,-
  • poštovné dle skutečných nákladů
  • technický nosič dle skutečných nákladů

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

– pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání  250 Kč.

Pokud o to žadatel požádá, musí mu být potvrzena výše úhrady nákladů.

Místa, kde mohou občané požádat o vyhotovení kopií:

  • v objektu Bratří Venclíků 1073: v podatelně Úřadu městské části Praha 14