ÚMČ P14

Upozornění na změny právních předpisů

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

  • zákonem č. 217/2022 Sb.  účinnost  1. 8. 2022

Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

  • zákonem č. 261/2021 Sb.,  účinnost  10. 7. 2021