ÚMČ P14

Upozornění na změny právních předpisů

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

  • zákonem č. 304/2016 Sb.  účinnost  24. 8. 2016

Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

  • zákonem č. 26/2017 Sb.,  účinnost  1. 3. 2017