ÚMČ P14

Úřad u Vás doma

Úřad městské části Praha 14 nabízí možnost vyřizování některých záležitostí v bytech občanů. Touto nabídkou se snaží vyjít vstříc našim starším spoluobčanům a občanům se sníženou pohyblivostí, pro které návštěva úřadu představuje značný problém. V mimořádných případech (např. dlouhodobá snížená pohyblivost) bude služba poskytnuta i ostatním občanům.

Jedná se o úkony, které jsou v kompetenci Odboru správních agend a přestupků. Oddělení osobních dokladů tohoto odboru zajistí v místě bydliště, pokud se občan z vážných zdravotních důvodů nemůže dostavit na úřad, agendu přihlášení k trvalému pobytu a agendu podání žádosti o občanský průkaz (pracoviště je vybaveno mobilním zařízením pro pořízení žádosti s biometrickými ochrannými prvky).

Dále Odbor správních agend a přestupků zajišťuje v bytech občanů ověření podpisu pro nepohyblivé občany. Služba je poskytována na telefonické (osobní) objednání a je realizována vždy pouze v pátek po 12.00 hod., v pořadí dle objednávek. V naléhavých případech doporučujeme se obrátit na některou notářskou kancelář. Děkujeme za pochopení.

Nabídka je určena občanům městské části Praha 14 a městské části Praha-Dolní Počernice.

Evidence obyvatel: 225 295 557 nebo 225 295 558

Občanské průkazy: 225 295 555

Ověřování: 225 295 560 nebo 225 295 233