Archive for Říjen, 2013

TZ 37 – Sociální podnik převzal dar od Českých drah

Středa, 30 října, 2013

V těchto dnech získala společnost SP Černý Most, s.r.o. darem od Českých drah pracovní vybavení: montérky, boty, kalhoty, košile, bundy, zástěry, čepice, přilby a kartáče. Dar z rukou Martina Dvořáka z ČD převzal Jozef Baláž, ředitel sociálního podniku.
„Jsem nesmírně rád a poctěn, že se během půl roku trvajících námluv podařilo s Českými drahami uzavřít partnerství,“ říká Jozef Baláž, kterého samozřejmě velice těší, že České dráhy k podpoře činnosti sociálního podniku rozhodly na základě práce, která se sociálnímu podniku za poměrně krátkou dobu jeho existence podařilo odvést.
Sociální podnik Černý Most, s.r.o. vznikl v červnu 2012. Podílí se na údržbě veřejného prostranství a majetku MČ Praha 14, jako je např. sečení trávy, ruční úklid, ořezávání křovin, dlaždičské a zednické práce, malířské a natěračské práce atd. Dalším okruhem působnosti je tzv. komunitní správa bytů, tedy zvýšení kvality bydlení v domech v areálu Broumarská 1610, kde žije právě sociálně vyloučená komunita. Jako podpůrný prostředek slouží dětem rodičů zaměstnaných v sociálním podniku komunitní centrum.
Založení společnosti SP Černý Most, s.r.o. je součástí realizace projektu Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách MČ Praha 14, kterou schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14. Cílem sociálního podniku je podpořit snahu dlouhodobě nezaměstnaných začlenit se do společnosti, zajistit jim odborný dozor a pomáhat jim při dojednávání prací na další období.

Foto: Jozef Baláž (vlevo) převzal od Martina Dvořáka z ČD dar v podobě pracovního ošacení a obutí. 

Kontakt: Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; marcela.uhlikova@praha14.cz; 605 222 238, 225 295 225

TZ 36 – Jarmark řemesel pro čtrnáctku podruhé

Středa, 16 října, 2013

Už podruhé budou mít možnost žáci posledních ročníků základních škol z městské části Praha 14 získat ucelenou představu o středních školách a učilištích, které poskytují na území Prahy vzdělání v oborech s výučním listem. 17. a 18. října se v prostorách Střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9 – Harfa) koná JARMARK ŘEMESEL.

Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Přesto už nějakou dobu na trhu práce trvá nedostatek řemeslníků z dříve silně zastoupených oborů (např. stavebnictví). Pokusit se tento trend změnit si druhým rokem bere za svůj cíl JARMARK ŘEMESEL, na němž jednotlivé střední školy a učiliště prezentují nejen nabízené studijní podmínky, ale především dlouhodobější perspektivu a možnosti uplatnění svých absolventů na trhu práce. Poprvé se JARMARK ŘEMESEL konal v roce 2012 a zájem u žáků z Prahy 14, kteří stáli před rozhodnutím kam dál po základní škole, byl obrovský. V roce 2012 se předvedla především odborná učiliště s technickým zaměřením, ovšem nechyběli ani zástupci Cechu obkladačů a Cechu malířů a lakýrníků. „Letos stejně jako vloni si během obou dnů budou moci mladí návštěvníci na vybraných stanovištích prakticky vyzkoušet jednotlivá řemesla,“ přibližuje náplň jarmarečných dnů Ilona Picková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 14. Na úspěšné „řemeslníky“ čekají drobné ceny.

JARMARK ŘEMESEL je součástí řešené koncepce odborného školství pro hlavní město Prahu. V Česku se také rozbíhá projekt Pospolu (tj. podpora spolupráce škol a firem na odborné vzdělávání v praxi), který chce ukázat, že ne všichni občané musejí mít vysokou školu.
Organizátorem JARMARKU ŘEMESEL je Hospodářská komora hl. m. Prahy a Úřad městské části Praha 14.

Kontakt: Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; uhlikova@p14.mepnet.cz; 605 222 238, 225 295 225

TZ 35 – I Praha 14 dala ruku na to!

Pondělí, 7 října, 2013

Až do 10. října je možné přes webové stránky www.72hodin.cz zaregistrovat všechny dobrovolnické akce, které si kladou za cíl pomáhat lidem, přírodě či místu, kde žijeme…. Od 10. do 13. října 2013 zaregistrované party kamarádů po celé ČR budou při společných pracovních zážitcích hledat odpověď na otázku – DOKÁŽEME ZA 72 HODIN ZLEPŠIT SVÉ OKOLÍ? Slavnostní zahájení akce 72 hodin – Ruku na to! proběhne ve čtvrtek 10. října v 11 hodin na autobusovém nádraží Černý Most za přítomnosti primátora hl. města Prahy Tomáše Hudečka a starosty MČ Praha 14 Radka Vondry. A na Čerňáku budeme hned ve čtvrtek i uklízet!

Projekt 72 hodin – Ruku na to! je celostátním projektem neziskových organizací. Česká rada dětí a mládeže (organizátor) si vzala za cíl upozornit na hodnotu dobrovolnické práce v ČR. Chce mladým lidem ukázat, že stačí málo a mohou změnit věci, které se jim nelíbí. Od 10. do 13. října budou přihlášené aktivity v celé ČR realizovány. Většinou se „pracovní čety“ rozhodly uklízet a čistit. Ovšem najdou se i aktivity ne zcela běžné: darování krve, stavba ptačích budek, úklid místního hostince, výsadba stromů, návštěva seniorů, sběr kaštanů a žaludů, sepisování receptů, snaha o vykouzlení úsměvů, pouštění draků, závody hasičů…
Na území MČ Praha 14 (spoluorganizátor akce 72 hodin – Ruku na to!) na nás čekají:
 CYKLOHLÍDKA: Společná projížďka na kolech po vybraných, i nově navrhovaných cyklotrasách Prahy 14: „Cílem je seznámit zájemce s možnými úpravami cyklotras. Společně posoudíme současný stav a pokusíme se vytvořit plán změn, které by vedly k jejich zlepšení,“ prozrazuje Mojmír Kopečný, koordinátor pro bezmotorovou dopravu na Praze 14. (Sraz v sobotu 12.10. ve 14.00 – metro Rajská zahrada.)
 KDO VÍ, PROČ VOLÍ: Tým organizátorů kampaně Vím, proč volím bude oslovovat mladé lidi v okolí Černého Mostu a ptát se jich, zda vědí, proč volí. Odpovědi zachytí kamera, oslovení dobrovolníci se stanou jakýmisi ambasadory kampaně. (Proběhne v pátek 11. 10. po celý den.)
 NATŘEME TO ČERŇÁKU: Vyčištění a celkové zkulturnění okolí stanice metra Černý Most! Odstranění grafiti, nelegálních výlepů, úklid nepořádku, natírání zábradlí… Jde o ZAHAJOVACÍ PROJEKT 72 HODIN!!!

Kontakt: Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; uhlikova@p14.mepnet.cz; 605 222 238, 225 295 225

TZ 34 – Praha 14 má žákovské zastupitelstvo

Čtvrtek, 3 října, 2013

V rámci uplatňování principů místní Agendy 21 a zkvalitňování veřejné správy rozhodlo zastupitelstvo v květnu 2013 o založení tzv. Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14. Do něj bylo zatím delegováno 19 členů z řad dětí ve věku 12 – 18 let, kteří žijí či studují na území Prahy 14. Členskou základnu žákovského zastupitelstva tvoří zástupci všech základních škol Prahy 14 a gymnázia Arcus. První, ustavující a zároveň seznamovací zasedání proběhlo včera v Galerii 14 na Černém Mostě.
Celoroční činnost žákovského zastupitelstva zahrnuje aktivity, které by mladé politiky vést k poznání demokratických hodnot, ke zdokonalování komunikačních schopností a dovedností vedoucích k demokratickému prosazování vlastních názorů. Že veškerá činnost bude probíhat zábavně-naučnou formou, to bylo patrno již na první schůzce, kde se mladí zastupitelé seznamovali a zkusili správně odpovídat na otázky kvizu o státní správě a samosprávě.
„Chceme v dětech a mládeži vyvolat zájem o komunální politiku. Snad je přesvědčíme, že jejich názory jsou stejně důležité jako názory dospělých,“ upřesnila Lucie Svobodová, zástupkyně starosty MČ Praha 14, která se stala odborným poradcem a garantem Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14: „Budou se mimo jiné společně učit formulovat vlastní myšlenky a názory.“
Žákovské zastupitelstvo bude úzce spolupracovat na realizaci osvětových akcí a kampaní, které MČ Praha 14 pořádá, což je např.: Den Země, Setkání kultur nebo Dny zdraví. Bude též zapojeno do organizování volnočasových soutěží pro děti a mládež. A v příštím roce je před ním nová, konkrétní výzva – připravit a realizovat již 3. ročník Dětského fóra (u diskuzních stolů probíhá výběr 10 nejpalčivějších problémů z oblastí, ve kterých jsou mladí aktivně zapojeni), což je obdoba veřejných projednávání k celkovému rozvoji města.
Žákovské zastupitelstvo funguje pod záštitou nezávislé organizace – Dům dětí a mládeže na Praze 9, kde se budou jednou měsíčně odehrávat pravidelná zasedání.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; uhlikova@p14.mepnet.cz; 605 222 238, 225 295 225