Archive for Leden, 2014

TZ 2/2014 Na sídlišti Lehovec vybuduje Praha 14 odpočinkovou zónu s dětskými hřišti

Čtvrtek, 30 ledna, 2014

Zlepšit životní podmínky pro obyvatele a zatraktivnit celou oblast Prahy 14 se postupně snaží městská část modernizací veřejných prostor. Součástí dalších plánovaných změn je i realizace projektu Vizírské ulice s úpravami veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec. „Jedná se o jeden z našich dalších rozsáhlých projektů, kterými chceme zlepšit životní podmínky a prostředí našich obyvatel a samotné městské části. Tento projekt navíc vychází z požadavků občanů zejména zaměřených na zlepšení kvality bydlení na sídlišti Lehovec. Jejich podněty vzešly nejen při téměř každodenních setkáváních, ale i při veřejném projednávání, které se uskutečnilo na podzim loňského roku, kde jsme ucelenou vizi projektu ještě s veřejností konzultovali,“ popisoval otevřenost a transparentnost jednání starosta městské části Praha 14 Radek Vondra.

Rekonstrukcí ulice Vizírské by mělo dojít také k vytvoření odpočinkové zóny a zároveň ke zvýšení kapacity parkovacích míst. Projekt počítá i se vznikem parkové plochy s cestním systémem, čímž dojde k vytvoření prostoru pro dvě oddělená dětská hřiště s vybavením pro dvě věkově odlišné skupiny dětí. Zároveň se zabývá i úpravou křižovatky Vizírské ulice a obslužné komunikace. „Věříme, že díky realizaci tohoto projektu vznikne na sídlišti Lehovec řada atraktivních míst, která ocení nejen místní obyvatelé, ale i širší veřejnost. Zejména proto, že se zde zvýší počet odpočinkových zón, zelených ploch a také počet parkovacích míst,“ doplnil starosta Vondra. V rozpočtu pro rok 2014 na realizaci projektu počítá městská část s investicí ve výši 3,5 mil. Kč. Další finance chce Praha 14 získat z dotací ze státního rozpočtu.

Kontakt:
Michaela Všetečková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; michaela.vseteckova@praha14.cz;
605 222 256, 225 295 214

TZ 1/2014 Co trápí studenty v Praze 14?

Středa, 29 ledna, 2014

Studenti škol v městské části Praha 14 a členové Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 si ve středu 29. ledna vyzkouší roli zastupitelů a budou diskutovat o problémech, které je v jejich městské části trápí.

Co by mladí lidé v Praze 14 změnili, kdyby se ocitli na místě zastupitelů městské části? To se dozvědí návštěvníci veřejně přístupného simulovaného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 ve středu 29. ledna 2014 od 15 hodin v sále Kulturního domu Kyje (Šimanovská 47, Praha 9).

Členové Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 a jejich spolužáci z místních škol se vžijí do rolí skutečných zastupitelů a budou diskutovat se starostou města nebo i s dalšími zastupiteli či veřejností o řešení vybraných problémů městské části. Zasedáním vyvrcholí simulační hra o komunální politice „Mladí lidé rozhodují“, kterou v Praze 14 pořádá zastoupení nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 a Žákovským zastupitelstvem MČ Praha 14.

Lucie Svobodová, zástupkyně starosty MČ Praha 14, která se stala odborným poradcem a garantem Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 nám prozradila, že v průběhu dvoudenní hry se studenti budou seznamovat nejen s praktickým fungováním komunální politiky, ale také navštíví skutečné jednání zastupitelstva městské části, které se koná o den dříve – 28. ledna. „Jejich úkolem bude samostatně diskutovat o místních problémech a navrhnout, jak by je mohlo zastupitelstvo řešit. V průběhu dne se setkají i s několika skutečnými zastupiteli, kteří se s nimi podělí o své zkušenosti,“ dodala Lucie Svobodová.

Hru zakončí zmiňované simulované jednání zastupitelstva, které povede starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. Mladí“zastupitelé“ se ho zeptají, zda a jak městská část řeší vybrané problémy. Studenti rozdělení do fiktivních politických stran poté sami představí své návrhy, budou se je snažit obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí při hlasování.

Díky simulační hře si mladí lidé na vlastní kůži vyzkoušejí práci těch, kteří ve městě rozhodují. „Taková živá a nevšední zkušenost může prolomit předsudky a nedůvěru, které často vůči politice mladí lidé mají. Chceme zvýšit jejich zájem o dění v bezprostředním okolí a ukázat jim, jak mohou aktivně přispět ke konstruktivnímu řešení místních problémů,“ říká koordinátor projektu Martin Voráč.

Leonie Liemich z pořádající nadace Friedrich-Ebert-Stiftung k tomu dodává: „Simulační hra interaktivním způsobem vychovává mladé, aktivní a demokraticky smýšlející občany, bez nichž se česká demokracie neobejde.“

Žákovské zastupitelstvo MČ Praha 14 vzniklo v rámci uplatňování principů místní Agendy 21 a zkvalitňování veřejné správy v květnu 2013. Do něj bylo zatím delegováno 19 členů z řad dětí ve věku 12 – 18 let, kteří žijí či studují na území Prahy 14. Členskou základnu žákovského zastupitelstva tvoří zástupci všech základních škol Prahy 14 a gymnázia Arcus. Celoroční činnost žákovského zastupitelstva zahrnuje aktivity, které by měly mladé politiky vést k poznání demokratických hodnot, ke zdokonalování komunikačních schopností a dovedností vedoucích k demokratickému prosazování vlastních názorů. Žákovské zastupitelstvo funguje pod záštitou nezávislé organizace – Domu dětí a mládeže na Praze 9, kde se jednou měsíčně odehrávají pravidelná zasedání.

Kontakt:
Lucie Svobodová/ Městská část Praha 14/ Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9/
e-mail: Lucie.Svobodova@praha14.cz

Simulační hru o komunální politice „Mladí lidé rozhodují“ vyvinula v roce 1998 nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v Německu. Po opakovaném úspěchu hru převzala zastoupení nadace v dalších zemích včetně České republiky. Od roku 2011 se hra uskutečnila ve více než deseti českých a moravských městech, mimo jiné v Šumperku, Ivančicích, Litoměřicích, Jablonci nad Nisou či Českém Krumlově. Hru vedou zkušení mladí lektoři vyškolení nadací.

Kontakt:
Leonie Liemich / Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. – zastoupení v České republice/ Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5/ e-mail: leonie.liemich@fesprag.cz

Kontakt: Michaela Všetečková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; vseteckova@praha14.cz; 605 222 256, 281 005 214