Archive for Červen, 2015

Hledá se místo pro workoutové hřiště na Lehovci

Úterý, 30 června, 2015

Cvičení na venkovních hrazdách, žebřinách či nejrůznějších lavicích, které umožňuje využívat váhu vlastního těla. Tak se dá ve zkratce popsat workout, sport, jemuž holduje čím dál více teenagerů i dospělých. První hřiště, které prostor pro tyto aktivity nabízí, otevřela radnice Prahy 14 loni na podzim na Černém Mostě, nyní plánuje, že obdobnou sportovní plochu zpřístupní také na sídlišti Lehovec.

Aby zástupci městské části zjistili, jestli obyvatelé Lehovce o umístění workoutového hřiště stojí, uspořádali na toto téma začátkem června veřejné projednání. Akce se odehrála na travnaté ploše mezi dvěma panelový- mi domy v ulici Kukelská, tedy na jednom z míst, kde radnice vybudování hřiště zvažovala. A rozhodně se neobešla bez emocí. Ještě se ani oficiálně nezačalo a už se na místě vytvořily dva hlasité tábory – na jedné straně odpůrci, na druhé straně zastánci hřiště. Zejména starší lidé z okolních domů argumentovali obavami z poničení tamní zeleně a z nadměrného hluku. Měli také strach, že se k novému hřišti začnou stahovat různé pochybné existence, včetně opilců či narkomanů.

„Tady se každý zvuk hrozně nese, odráží se. Všechno je tu slyšet, a to si třeba lidé jen povídají. Byl by to problém i přes den, natož večer,“ pronesla jedna z odpůrkyň nové sportovní plochy. Zastánci druhého tábora její obavy nesdíleli. „A to mají být děti zavřené v tělocvičně, když je venku hezky? Já tu taky bydlím a budu ráda, když si budou moci zasportovat na vzduchu a ještě na ně uvidím,“ ozvala se mladá žena z hloučku přívrženců. Debaty se kromě obyvatel a zástupců radnice zúčastnili i nadšenci z The FUN community, kteří na místo přišli vysvětlit, co posilování na venkovních hrazdách a žebřinách obnáší. Zdůraznili, že obdobných hřišť jsou v Praze asi dvě desítky a že se sportovci mají ve zvyku chovat ohleduplně. Ani pochybné existence podle nich workoutové plochy nelákají, protože na nich nejsou žádné pohodlné lavičky.

Jak se během veřejného projednání ukázalo, hlavním důvodem, proč se situace na místě tak vyostřila, bylo většinové přesvědčení obyvatel, že workoutové hřiště zcela jistě vyroste právě na ploše mezi panelovými domy v Kukelské ulici. Obavy mnohých občanů byly tak silné, že ještě před samotným projednáváním zorganizovali petici, kterou na místě předali zástupcům městské části. V okamžiku, kdy lidé zjistili, že jejich obavy jsou bezpředmětné a že o umístění hřiště ještě není rozhodnuto, nálada se citelně zlepšila. Proti tomu, aby mládež a dospělí z Lehovce mohli v dohledné době cvičit na workoutovém sportovišti, se hlasy už takřka neozývaly.

„Plocha v Kukelské ulici byla jen jednou z variant. Z veřejného projednání jasně vyplynulo, že zde většina lidí hřiště nechce, takže ho tu budovat nebudeme. Na Lehovci jsou i jiné možnosti, kde je možné záměr zrealizovat, budeme je prověřovat. Hlavním cílem veřejného projednávání bylo zjistit, zda si místní takové hřiště vůbec přejí, a ze setkání vyplynulo, že ano,“ vysvětlila místostarostka Ing. Ilona Picková, která má ve své gesci i životní prostředí.

Fotografie z akce

 

Turnaj v nohejbalu

Úterý, 30 června, 2015

Městská část Praha 14 pořádá v sobotu 29. srpna 2015 od 9 hodin Turnaj v nohejbalu o pohár starosty městské části Praha 14. Sportovní klání se uskuteční na hřišti ZŠ Bratří Venclíků 1140 na Černém Mostě. Startovné činí 150 na družstvo. Registrace hráčů (trojic) na místě od 8.30 do 8.50 hodin. Pozvánku naleznete zde.

 

 

 

SMS o výlukách

Pondělí, 29 června, 2015

Zdarma a aktuálně o všem podstatném týkajícím se pražské vodovodní a kanalizační sítě. To je služba SMS-INFO, kterou nabízejí Pražské vodovody a kanalizace svým zákazníkům.

„Klient dostane zdarma do svého mobilu informace o všech významných provozních událostech počínaje plánovanými výlukami a konče mimořádnými haváriemi,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. „Zákazníci také mohou sledovat naše webové stránky, kde jsou informace o výlukách ve speciální sekci. Info o haváriích běží v režimu on-line včetně upřesnění, zda mají vliv na dodávky pitné vody a lokalitě, kde jsou případně umístěny cisterny s náhradním zásobováním. Vše je dostupné i na google mapách,“ dodal.

Ke službě SMS-INFO je nutná pouze registrace. „Při ní si klient určí, zda si nechá zasílat informace z celé Prahy, vybrané lokality či ulice. Vždy záleží na jeho volbě,“ vysvětlil Mrázek.

Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky www.pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112 či v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10. Další možností je zaslat sms zprávu s textem VEOLIA na číslo 720 001 112, kdy bude operátor klienta kontaktovat a provede s ním rychlou a pohodlnou registraci služby SMS-INFO.

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody
• velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
• výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
• aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center a Call center, změny adres nebo telefonních čísel

 tisková zpráva PVK

 

 

Výlet do zoo

Pondělí, 29 června, 2015

Naším posledním polodenním výletem v tomto školním roce 2014/2015 byla návštěva ZOO Praha. Jedním z hlavních důvodů naší návštěvy byla adopční a sponzorská aktivita naší mateřské školy. Na začátku školního roku jsme adoptovali malou opičku „Tamarína bělovousého“ a poslali sponzorský dar pro geparda. Obě zvířáta jsme navštívili a daří se jim velice dobře. Až pojedete s dětmi do pražské ZOO, opičku Tamarína najdeete hned vedle gorilích kamarádů a geparda ve výběhu vedle velkých šelem. Nezapomněli jsme ani na ostatní exotická zvířata, která mají domov v dolní části ZOO.

Příspěvek z MŠ Jahodnice

 

Děti hola, škola volá!

Pondělí, 29 června, 2015

Několik měsíců jsme si v kroužku Předškolaček hráli na školu. Po prázdninách usednou naši předškoláčci do lavic v opravdové škole. Třídní učitelky i my v kroužku jsme se snažili děti připravit nejen po stránce vědomostí, ale především po stránce sociální. Vždyť škola nejsou jen známky v žákovské knížce. Ve škole  se dítě stává součástí třídního kolektivu. Drobnější vztahové problémy i konfliktní situace bude muset řešit samo, bez pomoci paní učitelky. Pokud se má dítě cítit ve škole dobře, je nezbytné, aby si umělo najít kamaráda, se kterým si bude povídat, svěřovat mu drobné starosti nebo si od něj půjčí tužku.

V předškolní přípravě, která probíhala jednou týdně, se děti seznámily se všemi tiskacími písmeny abecedy. Učily se hlásky správně tvořit, graficky napodobit, sluchem rozeznat hlásku na začátku, uprostřed i na konci slova. Mimo to jsme vždy zařadili téma ze Školního vzdělávacího programu. Děti si tak opakovaly poznatky, které získaly během dopoledních soustředění ve třídách. Především se učily 35 minut soustředěně pracovat, hlásit se o slovo, aktivně naslouchat, neskákat si do řeči atd. V předmatematických dovednostech jsme si opakovali číselnou řadu, procvičovali jsme pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, méně x více. Zkoušeli jsme  logicky dokončit příběh, zapamatovat si několik čísel (slov), a poté je říci ve správném pořadí.

Věřte, že „hra na školu“ není žádná legrace! Zkuste dávat pozor, když říká paní učitelka několik pokynů najednou! Co dělat, když se vám zlomí tužka uprostřed kreslení! A co když  jste  zapomněli na domácí úkol! I to jsme děti naučili. Pomoci jeden druhému, poradit si navzájem a nakonec i to, že úkol se dá napsat ve škole. Vždyť do školy chodíme nejen proto, abychom uměli číst a psát, ale abychom si uměli poradit v životě. Hola děti, hola! Škola na vás volá!

Příspěvek z MŠ Jahodnice

 

Tanečky v MŠ Jahodnice

Pondělí, 29 června, 2015

Organizace krouzky. cz pro vás, rodiče, na konci června připravila „UKÁZKOVOU HODINU TANEČKŮ“, pod vedením zkušené lektorky. Doufáme, že se vám hodina líbila a budeme se těšit na další spolupráci.

Příspěvek z MŠ Jahodnice

Škola v přírodě

Pondělí, 29 června, 2015

Tento rok jsme byli na škole v přírodě v Jizerských horách v Albrechticích. Hodně jsme chodili, byli jsme na výletě v Jiřetíně – v továrně na hračky, ve sklárně v Harrachově, u Mumlavských vodopádů, v muzeu panenek a také jsme vyšlápli na Špičák. Pro děti byl připravený celotýdenní program, kde plnily úkoly a hledaly korálky. Každý den si děti navlékaly korálky, které poztrácela zakletá princezna. Pět dní jsme si užili a už se těšíme na příští rok.

Příspěvek z MŠ Jahodnice

Školička U Mašinky

Neděle, 28 června, 2015

Nemáte hlídání? Soukromá školička U Mašinky přijímá děti od jednoho roku do čtyř let na mimořádné hlídání ráno, dopoledne či večer za 80 korun za hodinu. Organizuje rovněž zájmové kroužky pro děti jako jsou například jóga, zpívání s doprovodem na hudební nástroje či výuka angličtiny. Podrobné informace naleznete na www.skolickaumasinky.cz.

Sídliště v CČM

Neděle, 28 června, 2015

Významnou akcí v Praze 14 je výstava studentských projektů revitalizace sídlišť s názvem Sídliště, jak dál? Byla zahájena 2. června 2015 přednáškou pro veřejnost a prezentací studií na Plechárně (Bryksova 1002/20, Černý Most). Samotná výstava bude na tomtéž místě k vidění do konce června. Od 1. do 16. července budou studentské práce vystaveny v Centru Černý Most (3. podlaží).

 

Výzkum v domácnostech

Sobota, 27 června, 2015

Vybrané domácnosti naší městské části budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK a MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7. 7. – 31. 10. 2015.

Za rozhovor odměna

Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:

  • Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?
  • Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
  • Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
  • Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?