Život na Praze 14

Bytový dům Černý Most - ulice Dygrýnova

Umístění: kat. území Černý Most

Investor: Pentaura s.r.o., Na Poříčí 2090/2, Praha 1

Projektant: Chmelař architekti, Pernerova 293/11, Praha 8

Objekt: 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží

Bydlení: 1. – 6. NP, 27 bytových jednotek

Parkování: 31, z toho 4 na povrchu, parkovacích míst v 1. PP

Zastavěná plocha: 776 m2

Vydáno územní rozhodnutí 2019
Vydáno stavební povolení 2020

 

Zdroj obrázku: Mapy.cz