Život na Praze 14

Bytový dům Kardašovská

Umístění: kat. území Hloubětín, při křižovatce Krylovecká x Kardašovská

Investor: Kardašovská Properties, a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7

Projektant: Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Burianova 920, Velké Přílepy

Objekt: 8 nadzemních a jedno podzemní podlaží

Bydlení: 2. – 8. NP, 28 bytových jednotek

Parkování: 32 parkovacích stání v zakladačích

Zastavěná plocha: 441 m2

Studie 2018
Vydáno územní rozhodnutí 2020

Zdroj: Mapy.cz