Život na Praze 14

ČERNÝ MOST II – 5. STAVBA – ETAPA 0002 - rok 2018

Stavební povolení z roku 2005

Umístění: kat. území Černý Most, jižně od ul. Arnošta Valenty

Investor: hlavní město Praha; odbor strategických investic MHMP

Projektant: studie změny při dodržení platných povolení (redukce bytů) – 4A architekti, Na Valech 2, Praha 6

Bydlení:  8 bytových domů „I, J, K, L, M, N, O, P“; objekty I, J, M, N, O, P – 4NP a 1PP, objekty K, L – 5NP a 1PP

Objekt O, P – probíhá realizace.

Kapacita: 182 bytových jednotek

Parkování: 280 parkovacích míst

Vybavení: objekt I – požadavek MČ na zdravotnické zařízení; dětská hřiště, krajinářské úpravy, hospodaření s dešťovou vodou

PODROBNÉ INFORMACE O PROJEKTU NALEZNETE V PREZENTACI MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY, KTERÁ JE KE STAŽENÍ ZDE.

Nepronajaté byty v k. ú. Černý Most (informace platná ke dni 6. 6. 2018, zdroj: Magistrát hl. m. Prahy):

Dosud nepronajatých bytů je celkem 288. Z toho:

  • 153 bytů je v domech určených k prodeji (lze je pronajmout výhradně na základě výběrového řízení za nejvyšší „první nájemné“; výběrová řízení jsou vypisována postupně dle harmonogramu prodejů)
  • 135 bytů je v domech neschválených k prodeji; jsou buď v opravách; nebo jsou rozděleny do kvót schválených Radou HMP.
  • Bez konkrétního budoucího nájemce je aktuálně volných 24 bytů a protože jde o byty 1+0 (podlahová plocha od 33 do cca 45 m2), jde tedy o byty malometrážní, bude zřejmě nabídka na jejich pronájem zveřejněna.