Život na Praze 14

Česká republika 2030

 


Česká republika 2030 vám představí směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jde o web vytvořený Ministerstvem životního prostředí ČR, který vás seznámí s aktivitami ČR v rámci globální odpovědnosti, uvádí základní fakta a pomůže vám zorientovat se
v této problematice.

 

 

Vláda České republiky se zavázala k naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje, do podmínek České republiky je převádí Strategický rámec Česká republika 2030 přijatý vládou v roce 2017.

Na stránkách ČR 2030 naleznete plné znění Strategického rámce, informace o Radě vlády pro udržitelný rozvoj, přidružených kampaních a dobré praxi v této oblasti.

Více k implementaci Agendy 2030 v ČR naleznete zde.