Život na Praze 14

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazují na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro.
Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti,
podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.

 

 

Stránky Informačního centra OSN nabízí veškeré relevantní informace k SDGs včetně videí.


 

Vzhledem k tomu, že je téma nutné představit i mladším generacím, jsou zpracovány i informační materiály pro děti a mládež.