Život na Praze 14

Dobrovolnictví v Praze 14

Chcete se stát dobrovolníkem? V Praze 14 funguje celá řada organizací, které vaši pomoc potřebují. Na této stránce naleznete základní informace o dobrovolnictví a o tom, kde se můžete zapojit. Děkujeme všem, kteří jsou ochotní pomáhat a být užiteční pro ostatní.

Dobrovolník je člověk, který ze své vlastní vůle a ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhám lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit. Může se jím stát osoba starší 15 let, pokud vykonává dobrovolnickou činnost na území České republiky.

  • možnost nabídnout své schopnosti a dovednosti potřebným, vytvářet něco nového, prospěšného v oblastech zájmu
  • díky pomoci ostatním poznat nové zajímavé lidi, rozšířit si obzory a načerpat zkušenosti, které jinde nezíská

Dobrovolnictví je upraveno zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších zákonů. Každá organizace, která dobrovolníky vybírá, eviduje a připravuje pro dobrovolnickou činnost musí být akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR. Některé organizace pro zajištění své činnosti dobrovolníky nepotřebují a pouze je vybírají pro organizace (tzv. vysílající organizace), které naopak ano (tzv. přijímající organizace). Jiné organizace mají v rámci své struktury zřízeno dobrovolnické centrum a vybírají dobrovolníky pro vlastní prospěšnou činnost. Každý dobrovolník prochází školením, je odborně veden a svou činnost vykonává pod supervizí.

Okamžik, z. ú. (pomoc lidem se zrakovým postižením)
Web: www.okamzik.cz

Jahoda, o. p. s. (nízkoprahový klub pro děti a mladé lidi, terénní program, rodinné centrum, jesle, školky)
Web: www.jahoda.cz

Komunitní centrum Motýlek (odborná pomoc rodinám s dětmi se širokým spektrem specifických potřeb)
Web: www.motylek.org

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 (pomoc seniorům v domovech pro seniory, pečovatelská služba)
Web:  www.cckp9.cz

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. (programy a školení pro dobrovolníky)
Web: www.hest.cz