Život na Praze 14

Doprava a mobilita

elektroautoDoprava má zásadní význam pro společnost i národní hospodářství, zajišťuje nám osobní komfort a celosvětovou dostupnost všeho. Nicméně doprava je zároveň hlavním zdrojem zátěže životního prostředí, podílí se na změně klimatu, znečištění ovzduší, je zdrojem hluku a přispívá k rozšiřování umělých povrchů.

MČ nemá velké možnosti k ovlivnění MHD v Praze, leteckého průmyslu nebo počtu automobilů, které projedou územím MČ, nicméně i tak chce v oblasti dopravy podniknout kroky, které by mohly změnu klimatu zmírnit.  MČ se chce zasadit o to, aby lidé více upřednostňovali alternativní druhy dopravy a volili i pěší chůzi či hromadnou dopravu oproti využívání osobních automobilů. Bude pokračovat podpora cyklistiky a budování cyklostezek.  A zároveň je MČ připravena aktivně podporovat elektromobilitu.

 

Hlavním cílem pro tuto oblast je:

  • Snížení emisi skleníkových plynů v oblasti dopravy a mobility