Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Dotazník pro Lehovec

V rámci přípravy projektu revitalizace sídliště Lehovec probíhá dotazníkové šetření, které pomůže se zjištěním aktuálních potřeb místních obyvatel a lidí z okolí. Získané odpovědi pomohou s vybráním nejdůležitějších témat, která budou prioritně řešena v rámci projektu Strategie rozvoje a revitalizace Lehovce. Odpovědi jsou anonymní, vyplnění dotazníku (stačí kliknout) Vám zabere přibližně 8 minut.

Projekt jako takový přispěje ke zkvalitnění života obyvatel sídliště Lehovec a k sociálně-ekonomickému oživení lokality. Z ankety vyplynou podklady ke zpracování koncepční studie území, která bude hlavním dokumentem při realizaci dílčích úprav.

Průběh dotazníkového šetření byl s ohledem na zdržení při přípravě prodloužen od 10. února 2021 do 5. března 2021. Distribuce dotazníků bude probíhat postupně s ohledem na kapacity.

V případě, že Vám není přístupná on-line verze dotazníku, nebo se k vám nedostane tištěná verze do konce měsíce února, máte možnost od 22. února 2021 si dotazník osobně vyzvednout v Charitativním obchodu – Krylovecká.

Prosíme, aby každý dotazník vyplnil jen jednou.

Vyplněný dotazník prosím dejte přednostně do schránky Komunitního centra Kardašovská 626/5 kde je přístup kdykoliv, nebo do Charitativního obchodu – Krylovecká 1105/3 – kde probíhá jak sběr, tak i výdej dotazníků k vyplnění od 22. února 2021., Po–Pá od 11 do 18 hodin. V ostatních případech odevzdejte do schránky Vašeho SVJ, nebo školského zařízení.

Vaše připomínky a dotazy můžete zasílat na adresu nikola.sindler@praha14.cz.

Děkujeme za spolupráci, každý dotazník se počítá 🙂
Projektový tým: Strategie rozvoje a revitalizace Lehovce
Odpovědná osoba: Nikola Šindler, koordinátor participace

Zveřejněno: 18. února 2021