Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Dotazníkové šetření mezi obyvateli MČ Praha 14

Vážení spoluobčané,

městská část Praha 14 v současné době připravuje komunikační strategii, jejíž součástí je i dotazníkové šetření mezi obyvateli MČ Praha 14. Věnujte prosím čas vyplnění dotazníku, který poslouží jako podkladový materiál pro zlepšování komunikace mezi MČ Praha 14 a vámi.
Dotazník je anonymní a neměl by zabrat déle než 10-15 minut.

Děkujeme za váš čas.
MČ Praha 14 a Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. (zpracovatel Strategie)

Zveřejněno: 7. října 2021