Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Dotazníkové šetření v městské části Praha 14

Úřad městské části Prahy 14 za asistence neziskové organizace CI2, o. p. s. pořádá dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části, s cílem zjistit míru jejich spokojenosti s životem ve městě a způsoby dopravy obyvatel. Obdobná šetření probíhala i v jiných městech, i dalších pražských městských částech a jejich výsledky lze spatřit na webových stránkách indikatory.ci2.co.cz.

Dotazníkové šetření bude probíhat do začátku října. Očekává se, že z celkového počtu obyvatel starších 18 let bude získáno 500 správně vyplněných dotazníků dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku. Tazateli jsou označení pracovníci společnosti CI2, o. p. s., kteří se při začátku každého rozhovoru prokážou tazatelským průkazem. Oslovování občanů bude probíhat zejména na ulicích v jednotlivých částech městské části.

Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Napomůžete tak rozvoji Prahy 14. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny v listopadu 2021.

Děkujeme

Zveřejněno: 21. září 2021