Život na Praze 14

AKTUÁLNĚ

Hon na drobnou zvěř

Nájemce honitby Horní Počernice, která zasahuje i na území MČ Praha 14, oznamuje, že se 9. 11. 2019 v oblasti uskuteční hon na drobnou zvěř (případně také na divoká prasata). Žádáme návštěvníky honů, aby při vycházkách chodili pouze po značených cestách a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů. Samozřejmostí je také nutnost dodržovat zákon o myslivosti, který zakazuje volný pohyb domácích zvířat v místě honitby. Pro zajímavost doplňujeme, že v období od června do konce září 2019 bylo v hornopočernické honitbě odloveno 20 divokých prasat.

Zveřejněno: 4. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...