Život na Praze 14

Pomoc občanům Ukrajiny / Допомога громадянам України

Městská část Praha 14 se řadí mezi samosprávy, které se vlastními silami snaží v současné krizi maximálně pomáhat. Ubytovala část uprchlíků z řad žen a dětí (např. DS Bojčenkova, kyjská fara a další) a zorganizovala také finanční sbírku a sbírku humanitární pomoci (viz níže), na kterou reagovalo velké množství místních občanů. Občanům za pomoc moc děkujeme!

Міський район Прага 14 належить до самоврядувань, які власними силами намагаються максимально допомогти в умовах нинішньої кризи. Вона розмістила частину біженців з числа жінок і дітей, а також організувала фінансовий збір і збір гуманітарної допомоги (див. нижче), на який відреагувала велика кількість місцевих громадян. Ми щиро вдячні громадянам за допомогу!

 


Městská část Praha 14 zřídila telefonní informační linku pro občany Ukrajiny pobývající na jejím území. Zájemci na ní mohou volat denně od 9.00 do 18.00. Komunikace je možná v češtině, angličtině a v ruštině.

Volejte : 732 696 130
E-mail: pomocukrajine@praha14.cz

Міський район Прага-14 встановив телефонну інформаційну лінію для громадян України, які проживають на її території. Бажаючі можуть дзвонити до неї щодня з 9.00 до 18.00. Спілкування можливе чеською, англійською та російською мовами.

Телефонуйте : 732 696 130
E-mail: pomocukrajine@praha14.cz

 

Ministerstvo vnitra spustilo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR web koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu: nasiukrajinci.cz.

Міністерство внутрішніх справ спільно з пожежно-рятувальною службою Чеської Республіки запустило сайт, який координує пропозиції та прохання про допомогу для України: www.nasiukrajinci.cz

 

 

 

 

AKTUALIZACE:

Vzhledem ke klesajícímu počtu příchozích uprchlíků je od středy 30. března 2022 upravena otevírací doba KACPU od 7 do 21 hodin s tím, že od 21 hodin bude centrum uzavřeno pro nově příchozí a do 24 hodin budou odbaveni přítomní. Pro osoby příchozí mimo otevírací dobu bude možné přečkání v nouzovém přístřeší.

ОНОВЛЕННЯ:

У зв’язку зі зменшенням кількості прибулих біженців, з середи, 30 березня 2022 року, змінено час роботи КАКПУ з 7 до 21 години, з тим, що з 21 години центр буде закритий для новоприбулих і протягом 24 годин зареєстрований буде присутнім. Для осіб, що прибувають за межами години роботи, можна буде почекати в аварійному притулку.


Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je od 4. března 2022 přesunuto do Kongresového centra Praha. Centrum bude mít nepřetržitý provoz a bude poskytovat všechny služby, které lidem přijíždějícím z Ukrajiny pomohou zařídit vše potřebné – od povolení k pobytu a zdravotního pojištění, přes ubytování až po psychologickou pomoc.

Na místě jsou pracovníci cizinecké policie Policie ČR, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Integračního centra Praha, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Českého červeného kříže, Úřadu práce ČR, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

Zajištěna je první pomoc i dětský koutek.

Adresa: 5. května 65, Praha 4, vchod č. 10
Doprava: metro linka C – stanice Vyšehrad

З 4 березня 2022 року Обласний центр допомоги Україні переміщено до Конгрес-центру Праги. Центр буде працювати цілодобово, надаючи всі послуги, які допоможуть людям, які приїжджають з України, організувати все необхідне – від дозволу на проживання та медичного страхування, до проживання, до психологічної допомоги.

На місці працюють співробітники поліції іноземців, Поліції ЧР, Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики МВС ЧР, Інтеграційного центру Праги, Загальної медичної страхової компанії ЧР, Чеського Червоного Хреста, Бюро праці ЧР, пожежно-рятувальної служби м. Праги та пожежно-рятувальної служби Чеського регіону.

Забезпечується перша допомога та дитячий садок.

Адреса: 5 травня 65, Прага 4, вхід № 10
Транспорт: лінія метро С – станція Вишеград


Hlavní město ve spolupráci se Středočeským krajem spustilo provoz Asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústřední budově Městské knihovny v Praze (KACPU). Zástupci policie, úřadů nebo například Českého červeného kříže se zde postarají o osoby, které kvůli válce na Ukrajině opustily své domovy a zamířily do Prahy.

Na místě operuje i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nebo zaměstnanci odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, ke kterým se později připojí i úředníci dalších magistrátních odborů. Samozřejmostí je také přítomnost tlumočníků či psychologů. Vzhledem o očekávanému velkému množství přicházejících rodin bude v asistenčním centru k dispozici pro nejmenší také dětský koutek.

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ (KACPU)

Kontakt:
e-mail: kacpu@aak.izscr.cz

Adresa:     
Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 98/1
Praha 1

Provozní doba je od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin.
Doprava: Metro A – stanice Staroměstská
Tram – zastávka Staroměstská

Činnost v KACPU

 • Poskytování informací
 • Tlumočnické služby
 • Zajištění povolení k pobytu
 • Zajištění ubytování
 • Zajištění základních potřeb (léky, první pomoc a další)
 • Zajištění transportu do místa ubytování
 • Zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR

Столиця у співпраці з Центральночеським краєм розпочала роботу Центру допомоги Україні в Центральному корпусі Міської бібліотеки в Празі (KACPU). Представники поліції, влади або, наприклад, Чеського Червоного Хреста подбають тут про осіб, які через війну в Україні залишили свої будинки і попрямували до Праги.

На місці працює і пожежно-рятувальна служба столичного міста Прага або співробітники відділу безпеки Магістрату столичного міста Прага, до яких згодом приєднаються і посадові особи інших магістратських профспілок. Звичайно, є також присутність перекладачів або психологів. Враховуючи очікувану велику кількість сімей, що прибувають, в центрі допомоги буде доступний для найменших також дитячий куточок.

Обласний центр допомоги Україні

Контакт:

kacpu@aak.izscr.cz

Адреса:

Міська бібліотека в Празі
Маріїнська площа 98/1
Прага 1

Транспорт: Метро А – станція Староміська
Трам — зупинка Староміська

Діяльність центру:

 • Надання інформації
 • Перекладацькі послуги
 • Забезпечення дозволу на проживання
 • Забезпечення житлом
 • Забезпечення основних потреб (медикаменти, перша допомога та інші)
 • Забезпечення транспортування до місця проживання
 • Забезпечення доступу до медичної допомоги в ЧР

Pomoc pro občany UkrajinyPro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní nepřetržitě: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz.

Для громадян України створена телефонна лінія, яка зараз працює цілодобово: +420 974 801 802 та email: ukrajina@mvcr.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ODKAZY / ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ ТА ПОСИЛАННЯ

 • twitter Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, který rozkrývá případné dezinformace (Центр протидії тероризму та гібридним загрозам, що маскують можливу дезінформацію)
 • účet MV na twitteru @vnitro, na facebooku @vnitro_cz (Міністерство внутрішніх справ Чехії – Twitter і Facebook)
 • web Sdružení pro integraci a migraci / platforma Uprchlíci vítejte (Сайт Асоціації з питань інтеграції та міграції / Платформа Біженці Ласкаво просимо)
 • webové stránky migrace.com
 • web Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (Сайт Адміністрації установ для біженців МВС)

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě. Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více
než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

Спеціалізована служба Чеського Червоного Хреста (ЧЧЧК), яка займається наданням допомоги розділеним сім’ям, пошуком осіб або доль людей, зниклих безвісти внаслідок збройних конфліктів, внутрішніх заворушень, стихійних лих та міграції в будь-якій точці світу. Пошукова служба ЧК є частиною міжнародної мережі Пошукової служби Червоного Хреста, що складається з пошукових служб понад 190 національних компаній Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також Центрального пошукового агентства Міжнародного комітету ЧК.


Webová stránka RAZOM.CZ, která slouží jako databáze aktivit zdarma pro děti z Ukrajiny a jejich maminky, a to napříč celou republikou. Stránka je dostupná jak v češtině, tak v ukrajinštině.

Сайт RAZOM.CZ, який є безкоштовною базою даних діяльності для дітей з України та їхніх мам по всій республіці. Сайт доступний як чеською, так і українською мовами.


 

Integrační centrum Praha pořádá intenzivní dvoutýdenní letní kurzy češtiny pro dospělé uprchlíky. Bližší informace o kurzech naleznete v registračním formuláři.

Kontakt na koordinátorku kurzů: Jana Januševičová tel.: +420 608 480 142, email: kurzy@icpraha.com.

 


Centrum Černý Most nabízí hlídání dětí v dětském koutku zdarma pro občany Ukrajiny pro děti starší 3 let a to každý všední den (pondělí až pátek) v časech od 9 do 14 hodin. Po 14 hod. si každou další započatou hodinu hradí zákazník dle standardního ceníku dětského koutku.
Akce samotná platí do odvolání provozovatelem.
Pro hlídání zdarma stačí předložit průkaz totožnosti s datem překročení hranice EU (od 24.2.2022).
Vstup dospělé osoby do dětského koutku je zpoplatněn jednorázovou částkou 40,- Kč/den.
Veškerou případnou konzumaci (nápoje, sladkosti, káva, …) hradí zákazník mimo promo akce.
Denní kapacita pro každý dětský koutek je omezena! Pro tuto provozovnu na 20 dětí.
Případnou rezervaci je možné provést osobně nebo telefonicky ve vybraném dětském koutku.

Громадяни України для дітей віком понад 3 років можуть безкоштовно користуватися послугами догляду за дітьми в дитячому кутку кожного буднього дня (з понеділка по п’ятницю) з 9 до 14. Після 14 клієнт оплачує кожну додаткову розпочату годину за типовим прайс-листом дитячого кутку.
Сама акція діє до відкликання адміністратором.
Для безкоштовного догляду за дітьми достатньо пред’явити посвідчення особи з датою перетину кордону ЄС (після 24.02.2022 р.).
Вхід дорослого в дитячий куточок оплачується одноразово в розмірі 40 крон/день.
Все можливе споживання (напої, солодощі, кава, …) оплачує клієнт.
Добова потужність кожного дитячого куточку обмежена! Для цього закладу – 20 дітей.
Будь-яке бронювання можна зробити особисто або по телефону в обраному дитячому куточку.

Český rozhlas reagoval na prosbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti UA:PBC a spustil internetový stream jejího rozhlasového vysílání v ukrajinštině.

Vysílání Radio Ukrajina je možné poslouchat na audioportálu i v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz.

Cílem přenosu je především zajištění dostupnosti informací o Ruskem vyvolané válce na Ukrajině pro uprchlíky i Ukrajince žijící v Česku.

Чеське радіо відгукнулося на прохання української суспільної мовної компанії UA:PBC і запустило інтернет-потік її українського радіомовлення.

Мовлення «Радіо Україна» можна слухати і на аудіопорталі, і в мобільному додатку mujRozhlas.cz.

Метою передачі є, перш за все, забезпечення доступності інформації про спровоковану Росією війну в Україні для біженців та українців, які проживають у Чехії.

 

Finanční i materiální pomoc nabízí Ukrajině řada zemí, k podpoře se hlásí i české firmy. Do pomoci Ukrajině se mohou zapojit i jednotlivci prostřednictvím finančních sbírek známých a osvědčených organizací:

Фінансову та матеріальну допомогу Україні пропонують багато країн, на підтримку також звертаються чеські фірми. До допомоги Україні можуть залучатися особи за допомогою фінансових зборів відомих і перевірених організацій:

 

Materiální sbírka Prahy 14 byla z komunitních center H55 a Plechárna přesunuta do Centra Černý Most. Pokud se do sbírky na pomoc válečným uprchlíkům chcete zapojit, aktuálně poptáváme níže uvedené potřeby/potraviny. Prosíme o jejich doručení do Centra Černý Most (3. patro vedle kina – bývalé stanoviště „Tečky“). Mnohokrát děkujeme!

Aktuálně nejvíce potřebný materiál je pravidelně vypisován na tabulích v Centru Černý Most.


Do řešení humanitárních následků konfliktu na Ukrajině se po boku státu a jiných neziskových organizací svou plnou silou zapojil i Český červený kříž a uspořádal mimo jiné i sbírku na podporu Ukrajinského červeného kříže. Sbírá mimo jiné i zdravotnický materiál.

Ordinace se zaměřením na všeobecné lékařství a preventivní lékařskou péči. V ordinaci je přítomen praktický lékař a zdravotní sestra, kteří jsou připraveni řešit akutní zdravotní potíže a bolestivé stavy. Rovněž je poskytováno poradenství v rámci následné zdravotnické péče.

Poliklinika Jarov
Koněvova 2427/205
Praha 3–Žižkov, 13000

Objednání je možné provést telefonicky na čísle +420 736 779 080, emailem doktor.ua@renturi.cz. Návštěva ordinace však není touto objednávkou podmíněna, lze se tedy dostavit i bez objednávky. Ordinační doba bude zveřejněna na webových stránkách společnosti Renturi.

Орієнтуючись на загальну медицину та профілактичну медичну допомогу. В кабінеті присутній лікар загальної практики і медсестра, які готові вирішувати гострі проблеми зі здоров’ям і хворобливі стани. Також надається консультація в рамках подальшої медичної допомоги.

Поліклініка Ярова
вул. Конєва, 2427/205
Прага 3–Жижков, 13000

Замовлення можна зробити за телефоном +420 736 779 080, електронною поштою doktor.ua@renturi.cz. Однак відвідування кабінету не обумовлено цим замовленням, тому його можна отримати і без замовлення. Термін дії ординації буде розміщено на веб-сайті компанії Renturi.

 

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením připravil základní přehled nabídek pomoci spolků osob se zdravotním postižením lidem se zdravotním postižením přicházejícím z Ukrajiny do České republiky.

Чеське громадське організації (асоціації)  людей  з обмеженими  можливостями  ( інвалідів) пропонують допомогу  для особ  з обмеженими  можливостями (інвалідністю) які  приходять з  України до Чехії.
Нижче  ви знайдете контакти щодо вашої  інвалідності:

 

 

 

Zrakové postižení/Порухи зору
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
– nabízí zapůjčení základních kompenzačních pomůcek, průvodcovství, poradenství
tel: +420 602 685 770
e-mail: pokorna@sons.cz


Sluchové postižení/Порухи слуху
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím)
CZTN je připraveno poskytnout jakoukoliv pomoc při komunikaci, pokud se na nás obrátí neslyšící Ukrajinci nebo jejich rodiny, popř. pomoci zajistit související služby.
CZTN готовий надати будь-яку допомогу у спілкуванні, якщо до нас звернуться глухі українці чи їхні родини, або допомогти надати супутні послуги.


ASNEP z. s. (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel / Асоціація організацій глухих, глухих та їхніх друзів)
– prostřednictvím komunitního centra Znakovárna z.s. vytvořili FB skupinu Neslyšící Češi neslyšícím Ukrajincům/глухі чехи глухим українцям, kde je vytvořen krizový tým pro neslyšící občany Ukrajiny, který zahrnuje koordinátory zaměřené na tým a komunikaci, tlumočníky ČZJ, ubytování, dopravu, sbírky dárců i na služby a dále psychologa, právníka, překladatelku ČZJ a překladatele do ukrajinského znakového jazyka


Centrum pro dětský sluch / Центр дитячого слуху Tamtam,o.p.s. (CDS Tamtam)
–  nabízí sociální a psychologické poradenství lidem, kteří byli zasaženi válkou
e-mail: detskysluch@tamtam.cz
tel.: +420 235 517 313, +420 235 517 691


Pohybové postižení/Фізична вада
Asistence o. p. s.
Organizace Asistence pomáhá lidem s postižením, teď i lidem prchajícím z války v Ukrajině, působí v Praze a blízkém okolí.
Potřebujete…
zajistit osobní asistenci?
sehnat invalidní vozík či jinou kompenzační pomůcku?
pomoci s hledáním bezbariérového ubytování?
pomoci s něčím dalším?
Obraťte se na Asistenci, o.p.s. Uděláme, co bude v našich silách.

Організація ASISTENCE допомагає людям з обмеженими можливостями, а тепер і тим,
хто втікає від війни в Україні.
Вам потрібно надати особисту допомогу?
Отримати інвалідний візок чи іншу компенсаційну допомогу?
Допомогти знайти безбар’єрне житло?
Допомогти чимось іншим?
Зв’яжіться з нами! Ми зробимо все, на що спроможні.

Общественная организация „Асистенце“ помогающая людям с инвалидностью, готова помочь и тем, кто бежит от войны в Украине.
Если вам нужны:
индивидуальный помощник
инвалидная коляска
помощь в поиске безбарьерного жилья
или что-то еще
мы готовы оказать вам такую помощь!

Контакт:
Marie Palečková +420 606 098 552 (CZ/ENG)
Štěpán Lohr +420 739 626 686 (CZ/RU)


Celiakie a nesnášenlivost lepku/Целіакія  та непереносимість глютену
Sdružení celiaků ČR
– nabízí pomoc a poradenství celiakům
e-mail: poradna@celiac.cz
tel. + 420 602 273 173


Cystická fibróza/Фіброзно-кістозна хвороба
Klub nemocných cystickou fibrózou
Je připraven pomoci pacientům s cystickou fibrózou, kteří z Ukrajiny přijdou do České republiky.
e-mail: info@klubcf.cz
tel: +420 257 221 515


Poruchy autistického spektra/Розлад аутистичного  спектру
Nautis, z. ú.
– pomoc osobám s poruchou autistického spektra (PAS)
Zkušení asistenti nabízejí pomoc, speciálně pedagogické centrum počítá se spoluprací při integraci ukrajinských dětí s PAS ve školách (školkách), jsou schopni navýšit kapacity dětské skupiny v Liberci. Kolegové mluvící ukrajinsky nabízejí tlumočení.
tel:  +420 778 402 641
e-mail: poradna@nautis.cz


Fenylketonurie a obdobné dědičné metabolické poruchy/Фінілкетонурія  та подібні спадкові порушення  обміну речовин
Národní sdružení PKU a jiných DMP
– nabízí pomocnou ruku pacientům s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami lidem, kteří jsou v krizové situaci a je nezbytné pro něj zajistit speciální aminokyselinové přípravky anebo potraviny
e-mail:  info@nspku.cz


AIDS, HIV/СНІД, ВІЛ
Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
– nabízí pomoc všem občanům Ukrajiny žijícím s HIV, kteří pobývají nebo se chystají pobývat na území Česka (zajištění přístupu k léčbě, případně i možnost dočasného ubytování, poskytnutí poradenství a další pomoc). Komunikace česky, anglicky a rusky, možnost zajištění tlumočení do ukrajinštiny.
Пропонуємо допомогу всім українським громадянам, які живуть з ВІЛ, що перебувають в Чеській Республіці на будь яких підставах. Пропонуємо доступ до лікування, є і можливість тимчасового прихистку.
Якщо я українець, проживаю в Чехії і зараз не можу повернутися додому по ліки.
Ми допоможемо ВІЛ-позитивним українцям, які вже проживають у Чехії, отримати доступ до лікування. Будь ласка, надішліть повідомлення (SMS, Whatsapp, Viber) за номером +420 724 032 678 або електронною поштою robert.hejzak@aids-pomoc.cz з інформацією:

 • Які ліки Ви приймаєте?
 • На скільки днів у Вас ще залишились ліки?
 • У якому місті в Чехії ви перебуваєте?
 • Чи є у вас чеська загальна медична страховка через роботодавця (зелена карта застрахованого VZP)?

Зв’яжіться з нами, навіть якщо ви не застраховані в Чеській Республіці або ваша страховка не покриває лікування ВІЛ, ми організуємо для вас лікування в будь якому випадку. Bолодіємо чеською, англійською та російською мовами, можемо надати переклад на українську.

Я мігрант, який приїжджає до Чехії з враженої війною України.

Ми допоможемо всім ВІЛ-позитивним українцям, які приїжджають до Чехії з України, забезпечити доступ до лікування та медичного страхування. Наразі ми рекомендуємо громадянам України перебувати в Чехії на підставі „víza za účelem strpení“ (віза з метою толерантності). На момент отримання візи з метою толерантності ви станете учасником чеської системи державного медичного страхування з повним доступом до безкоштовного медичного обслуговування, в тому числі лікування ВІЛ. Інформацію про те, як отримати „vízum za účelem strpení“, можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.
Якщо вам потрібно негайно отримати доступ до лікування або потрібна консультація щодо отримання візи, медичного страхування чи іншої допомоги, надішліть повідомлення (SMS, Whatsapp, Viber) за номером +420 724 032 678 або електронною поштою robert.hejzak@aids-pomoc.cz.
Ми зв’яжемося з вами якнайшвидше. Bолодіємо чеською, англійською та російською мовами, можемо надати переклад на українську.
Мені потрібен тимчасовий прихисток.
Наш прихисток та гуртожиток надають можливість тимчасового проживання ВІЛ-інфікованим українцям та членам їхніх сімей. Наш заклад розміщений у Празі. Зв’яжіться з нами електронною поштою (kontakt@aids-pomoc.cz) або +420 724 032 678 по телефону для отримання додаткової інформації.
Ми володіємо чеською, англійською та російською мовами, можемо надати переклад на українську.
tel: +420 724 032 678
e-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Zdroj: KD KyjePraha zprostředkuje možnost nabídnout ubytování lidem utíkajícím z Ukrajiny formou on-line dotazníku.

Praha vyzývá také Pražany nebo podnikatele, kteří mají možnost nabídnout humanitární ubytování, aby tak učinili on-line ve speciálním dotazníku. Město je připraveno spustit připravený krizový plán pro migrační vlnu. 

 

Vzhledem ke kritické a těžko předvídatelné situaci na Ukrajině je zřejmé, že tato země bude potřebovat i dlouhodobou humanitární pomoc. Právě proto se Zastupitelstvo hl. m. Prahy, kromě již alokované finanční pomoci v hodnotě 10 milionů korun, shodlo na nutnosti hledání dalších možností zapojení do humanitární a další praktické pomoci Ukrajině.  V současné situaci je pravděpodobné, že z Ukrajiny budou před ozbrojenou agresí utíkat lidé, a to jak do sousedních zemí, tak i do střední Evropy, včetně České republiky, kde žije početná ukrajinská komunita.

Město potřebuje mít maximální přehled zejména o ubytovacích kapacitách, které jsou ihned k dispozici, jako například nevyužité ubytovny, internáty apod. Z ubytovacích kapacit bude vytvořen informativní seznam, jehož případné využití bude odborem bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy koordinováno s ohledem na vývoj situace.

Formulář pro nabídky ubytování od veřejnosti je k dispozici na této adrese. Za veškeré kapacity, které lidé nabídnou, hlavní město předem všem Pražanům děkuje. 

Zdroj: Detail události | Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy (praha.eu)