Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Pocitová mapa

Jak se vám žije v Praze 14? Vyjádřete se v mapě

Jak se vám žije, pracuje a tráví volný čas v Praze 14? Nejen na tyto otázky můžete ode dneška odpovídat prostřednictvím Pocitové mapy Zdravá Praha 2021 – celopražské kampaně, jejímž cílem je zjistit, kde má město rezervy a na co je třeba se zaměřit v jeho udržitelném rozvoji.

Do kampaně se postupně zapojila řada městských částí včetně Prahy 14. Vznikla v rámci programu Zdravé město Praha, ve spolupráci s Národní sítí Zdravých ČR a Univerzitou Palackého Olomouc. „Pocitová mapa je moderní online nástroj pro zjišťování názorů obyvatel. Tato se skládá z osmi otázek, jejichž pomocí se zjišťuje například, jak se v místě lidé cítí bezpečně, kde jim chybí zeleň či jak zde tráví volný čas,“ nastínila místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá místní Agenda 21, mezinárodní program zaměřený mimo jiné i na podporu participace obyvatel na veřejném dění.

Mapa je přístupná na webu www.pocitovemapy.cz/praha/, a to jak z počítače, tak i z tabletu a mobilu. Sběr dat potrvá do konce letošního září. O výstupek budeme následně informovat. Vyjádřením svého názoru pomáháte měnit nejen svou městskou část, ale i celou Prahu. Děkujeme!

Zveřejněno: 11. 5. 2021