Život na Praze 14

Jaká platí opatření?

AKTUÁLNĚ PLATÍ TATO MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ:
Pohyb lidí a shromažďování
 • venkovní i vnitřní hromadné akce jsou povoleny v maximálním počtu 2 osob,
 • divadla, kina nebo koncertní sály zůstávají nadále zavřené pro diváky, dále platí organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zavřena jsou muzea (až na výjimky), galerie či památky,
 • svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu,
 • vláda zakázala pobyt cizinců na území České republiky, pokud od soboty 30. ledna 2021 přijedou z jiných důvodů než kvůli práci, škole, za příbuznými nebo na nějakou povolenou akci, nebo pokud přicestovali v rozporu s opatřeními ministerstva zdravotnictví,
Povinnost nosit respirátor (např. FFP2/KN 95) či jeho alternativa se stejnou filtrační schopností
 • platí pro osoby starší 15 let (děti ve věku od 2 do 15 let mají povinnost nosit chirurgickou roušku),
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (obchody, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, mezinárodní letiště)
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,  
 • ve veřejné dopravě, ale i na nástupišti a v čekárně,
 • v autě, pokud v něm necestují osoby z jedné domácnosti,
 • v ostatních vnitřních prostorách, ku příkladu v kancelářích, stačí chirurgická rouška,
 • v zastavěném území obce je třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti,
 Obchody a služby
 • otevřené mohou být pouze obchody se základním sortimentem (potraviny, drogerie, lékárny, prodejny krmiv pro zvířata,…), papírnictví, obchody s dětským oblečením a obuví
 • v obchodech není povolena přítomnost více zákazníků, než je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Zákazníci by měli i nadále dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u těch malých do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob),
 • prodejci musí usměrňovat fronty v obchodech i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů,
 • v nákupních centrech dále platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko,
 • povolen je provoz farmářských trhů
 • holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou od 27. prosince zavřené,
 Restaurace a hotely
 • restaurace či kavárny musí mít zavřeno. Fungovat mohou jen výdejní okénka v době mimo zákaz vycházení. Z okénka nebude možné prodávat alkohol, prodej kávy a čaje s sebou zakázán není,
 • ubytovací služby mohou využívat pouze osoby na služební cestě, ale bez dalšího doprovodu. Budou se také muset prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele či objednatele služby,
 • ubytovací služby mohou nově využívat také lidé, kteří cestují do jiného města za lékařem. Výjimka platí i pro jejich blízké, kteří je na cestě doprovázejí,
 • hotelové restaurace zůstávají otevřeny pouze pro hotelové hosty,
Školy
 • do školky mohou docházet o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (maximální počet dětí ve třídě je 15 a musí se jednat o neměnné skupiny). Roušky nejsou v mateřské škole pro děti a pedagogické pracovníky povinné,
 • do škol mohou rotačně (tzn. týden prezenční výuka a týden distanční) docházet žáci prvního stupně, povinná je chirurgická rouška nebo respirátor,
 • otevřena jsou také zařízení, která fungují při zdravotnických zařízeních, kam mohou dávat své děti lékařky, lékaři či zdravotní sestry a další nemocniční personál,
 • žáci, kteří dochází prezenčně do škol/školek se musí dvakrát týdně podrobit preventivnímu testování. Testování musí být s rozestupem 2 až 3 dnů,
Návštěvy v nemocnicích
 • Návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče jsou zakázány.
  Výjimkou jsou pouze návštěvy:

  • nezletilých pacientů,
  • pacientů s omezenou svéprávností,
  • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

  Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Kompletní soupis opatření pro celou ČR (včetně výjimek) najdete na stránkách Vlády ČR.

Aktualizace: 12. dubna 2021