Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Zdroj obrázku: wikipedie

Komentovaná vycházka k Pražskému zlomu

Zajímáte se o přírodu a o tajemství, která skrývá? Nenechte si ujít komentovanou vycházku, která se uskuteční 26. 9. od 17.30 hodin (sraz na náměstí v Hloubětíně u vodního prvku). Značná část geologické exkurze bude zaměřená na nejvýraznější tektonickou poruchu na území metropole – Pražský zlom. „Odborníci návštěvníkům vysvětlí, co to Pražský zlom je, bude představena jeho
historie a význam pro současnou geomorfologii. Akci pořádáme jako součást naplňování mezinárodního programu místní Agenda 21, jehož cílem je podporovat udržitelný rozvoj a participaci veřejnosti na místním dění,“ uvedl radní Prahy 14 Ing. Jan Liška, do jehož gesce místní Agenda 21 spadá. Bude-li dostatek času a dostatek zájemců, návštěvníci se od Pražského zlomu přesunou
na lom Bažantnice, kde se lidé dozvědí něco víc o křídové mořské transgresi. Akce je pořádána v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Zveřejněno: 21. září 2022